2018
Κως

Περιγραφή Έργου

Το Ιπποκράτειο Λύκειο Κω (σημερινό 1ο Γ.Ε.Λ. Κω) αποτελεί το πρώτο και μοναδικό σχολείο της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης που λειτούργησε για περισσότερα από πενήντα χρόνια στο νησί με τεράστια εκπαιδευτική, εθνική και γενικότερα μορφωτική προσφορά. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μεσοπολεμικής ιταλικής αρχιτεκτονικής στα Δωδεκάνησα. Η κατασκευή του χρονολογείται μεταξύ των δεκαετιών του 1920 και 1930.
Το Ιπποκράτειο Λύκειο Κω υπήρξε το σημείο αναφοράς στα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού, το κέντρο της πνευματικής ζωής, προπύργιο ελπίδας και περηφάνιας αυτού του τόπου. Στη χαραυγή του νέου αιώνα, της νέας χιλιετίας, παρά τις ισοπεδωτικές διαβρώσεις της σύγχρονης ζωής, το Ιπποκράτειο διατηρεί στη συνείδηση των Κώων την αίγλη και την αναγνώρισηπου του αρμόζει, κάνοντας περήφανους όσους είχαν την τύχη να φοιτήσουν σ' αυτό.

Απαιτήσεις Έργου

Μετά το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκράτειου Λυκείου Κω». Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε τη χορήγηση χρηματοδότησης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) εκ των οποίων οι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€) προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ως ενίσχυση στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών του 1ου Ιπποκράτειου Λυκείου Κω. Ο σεισμός της 21ης Ιουλίου 2017 καταπόνησε κυρίως τις εγκάρσιες τοιχοποιίες του δομήματος και αποκάλυψε προϋπάρχουσες τοπικές βλάβες του σχολικού συγκροτήματος. Σκοπός των επεμβάσεων είναι όχι μόνο η τοπική επιδιόρθωση των βλαβών που υπέστη το κτίριο από τον πρόσφατο σεισμό, αλλά η αύξηση της στάθμης δομητικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας του κτιρίου, με σεβασμό στην αυθεντικότητα του, δεδομένου ότι πρόκειται για κτίριο διατηρητέο. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η λύση της SIKA

Για την αποκατάσταση της παραδοσιακής λιθοδομής της κτιριακής δομής προτάθηκε το σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ) της Sika, το οποίο αποτελεί μία εξαιρετικά ευέλικτη και εύκολη λύση για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας έναντι σεισμικών δράσεων. Το σύστημα αποτελείται από δύο κύρια συστατικά, το κονίαμα SikaRep®-200 Multi και το πλέγμα υάλου SikaWrap®-350 G Grid και μπορεί ναστερεωθεί με αγκύριο SikaWrap® FX, εφόσον απαιτείται. To σύστημα χρησιμοποιείται για σύνδεση μεταξύ φατνωμάτων τοιχοποιίας & πλαισίων σκυροδέματος, για βελτίωση ικανότητας παραμόρφωσης τοιχοποιιών σε περιοχές με έντονη σεισμική δράση, καθώς και για επισκευή και πλήρωση ρωγμών σε τοιχοποιίες. Στα βασικά του πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται:

  • Η ευκολία χειρισμού και εφαρμογής όλου του συστήματος
  • Η εξαιρετική εργασιμότητα του κονιάματος (εφαρμόσιμο μεμυστρί ή ψεκασμό) και ο εύκολος εγκιβωτισμός πλέγματος
  • Η εξαιρετική πρόσφυση σε τούβλο, αδύναμο σκυρόδεμα ή πέτρα(παραδοσιακή ή συμβατική φέρουσα τοιχοποιία)
  • Η ενίσχυση κατασκευών ακανόνιστου σχήματος
  • Η αποτελεσματική αποκατάσταση τοιχοποιίας
  • Η υψηλή αντοχή του υαλοπλέγματος

Επιπλέον, υπήρχε απαίτηση για δομητική ενίσχυση στοιχείωνοπλισμένου σκυροδέματος (πλακών) και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας

 

Συμμετέχοντες στο έργο:

Ιδιοκτησία
Υπουργείο Παιδείας

Μελέτη
Παπαδόπουλος Χρήστος

Εργολάβος
Vast Make IKE

Διαβάστε περισσότερα
   
   


Ακολούθως εφαρμόστηκε με ψεκασμό ( ξηρής ανάμειξης) το σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας Sika® TRM αποτελούμενο από το ελαφοβαρές κονίαμα SikaRep®-200 Multi σε πάχος 4 -5cm, διαμορφώνοντας και τις όποιες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Στη μάζα του κονιάματος εγκιβωτίστηκε το πλέγμα υάλου SikaWrap®-350 G Grid. Η αγκύρωση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των κορδονιών υάλου SikaWrap® FX-75 G, τα οποία βοηθούν στην ασφαλή τελική στερέωση του συστήματος και στην ορθότερη μεταφορά των τάσεων. Επί της επιφάνειας της επισκευασμένης και ενισχυμένης τοιχοποιίας πρόσοψης, εφαρμόστηκε απευθείας βαφή.

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει η Sika σε έργα αναφοράς και όχι μόνο, το προτεινόμενο σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας της Sika επιπλέον υποβλήθηκε και σε δοκιμές προσομοίωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας της εφαρμογής και της επιλογής του συστήματος. Αποτιμήθηκε η εφελκυστική αντοχή (tensile strength – ACI 549/AC434 – RILEM TC 232-TDT) σε κουπόνια του συστήματος SikaRep®-200 Multi και SikaWrap®-350 G Grid, η συνδυασμένη αντοχή σε διατμητική πρόσφυση (shear bondstrength – RILEM TC 250-CSM) καθώς και η διατμητική αντοχή (shearstrength – EN 1052-3:2002) σε φυσικούς λίθους αλλά και τουβλοδομή, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Παράλληλα, σε ερευνητικό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λιθοδομές παραδοσιακού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση (σεισμική καταπόνηση) και κατόπιν της αστοχίας τους αρμολογήθηκαν εκ νέου με το SikaRep®-200 Multi και ενισχύθηκανμε το σύστημα Sika® TRM με σκοπό τη σύγκριση της απόδοσης του προτεινόμενου συστήματος με παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης & ενίσχυσης.

Αντιδιαβρωτική προστασία και δομητική ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος:
Για την ενίσχυση των πλακών σε εφελκυσμό χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ελασμάτων εξηλασμένων ινών άνθρακα ενισχυμένων με πολυμερή Sika® CarboDur® S-512, συνδυαστικά με εποξειδικήρητίνη 2-συστατικών Sikadur®-30 για την επικόλλησή τους. Τα συστήματα ΙΩΠ Sika® CarboDur® επικολλώνται στην κατασκευήως εξωτερικός οπλισμός με στόχο την αύξηση φέρουσας ικανότητας, την αντιμετώπιση βλαβών σε δομικά μέλη, τη βελτίωση λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας, την αλλαγή στατικού συστήματος και την αντίσταση σε πιθανά καταστροφικά περιστατικά. Τα συστήματα ΙΩΠ της Sika δε διαβρώνονται, διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντίσταση σε κόπωση, απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία, είναι διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις και είναι ιδιαίτερα μικρού πάχους, επιτρέποντας διασταύρωση ή επάλληλες εφαρμογές. Το ιδιαίτερα χαμηλό τους βάρος καθιστά εύκολη τη διαδικασία τοποθέτησης, ειδικά σε εφαρμογές οροφής (χωρίς να απαιτείταιπροσωρινή υποστήριξη). Τα συστήματα ΙΩΠ της Sika διαθέτουν εκτεταμένο πλήθος δοκιμώνκαι εγκρίσεων από πολλές χώρες παγκοσμίως.

Προϊόντα & συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν

SikaRep®-200 Multi: 280 tns
SikaWrap®-350 G Grid: 5000 m2
SikaWrap® FX-75 G: 500 m
Sika® CarboDur® S 512: 100 m
Sika FerroGard®-903 Plus: 440 Kg
Sikadur®-52 LP
Sika Anchorfix®-3+

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: