Από κατασκευαστικής λογικής, οι γέφυρες σχεδιάζονται εκεί που η τοπογραφία και οι εδαφικές συνθήκες καθιστούν ακατάλληλη την υιοθέτηση ενός συμβατικού συστήματος οδοποιίας. Εξ ορισμού λοιπόν, οι γέφυρες εκτίθενται σε ιδιαίτερα έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες καταπόνησης.

Συστήματα στεγανοποίησης και τεχνογνωσία

Sika Solutions for Bridges

Η Sika παρέχει μία πλήρη γκάμα προϊόντων για όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα κατασκευής γεφυρών εν γένει. Ειδικά για θέματα στεγανοποίησης, η υποστήριξη περιλαμβάνει προδιαγραφές, αξιολόγηση μελέτης, ειδικές λεπτομέρειες, μεθόδους εφαρμογής και επί τόπου στο έργο υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό η τεχνογνωσία της Sika μπορεί να προσδώσει σημαντική επέκταση του εξαρχής σχεδιασμένου προσδόκιμου ζωής της γέφυρας.

Εκτός από συστήματα στεγανοποίησης, η Sika παρέχει και μία πλήρη γκάμα καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για αντιμετώπιση όλων των πιθανών προκλήσεων, διαφορετικών κατασκευών και τύπων γεφυρών παγκοσμίως.  

Πρόσμικτα σκυροδέματος
Στεγανοποίηση καταστρώματος
Στεγανοποίηση αρμών
Συστήματα επισκευής & προστασίας
Αναστολείς διάβρωσης

Εξερευνήστε τα συστήματα στεγανοποίησης Sika για καταστρώματα γεφυρών

Υγρές μεμβράνες

Υγρές μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα κάτω από άσφαλτο.

Ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο, αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση στεγανοποίησης, καθώς προσφέρουν άμεση στεγανοποίηση μετά την εφαρμογή τους και τοποθετούνται ιδιαίτερα εύκολα.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Δομητική ενίσχυση, συγκόλληση & αγκύρωση

Η χρήση ενός κτιρίου ή ενός έργου πολιτικού μηχανικού μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα η λειτουργία του μπορεί να μεταβληθεί, τα φορτία μπορεί να αυξηθούν ή να απαιτηθούν υψηλότερα πρότυπα κτιρίου και η δομή να πρέπει κατά συνέπεια να καταστεί συμβατή με αυτές τις απαιτήσεις. Οι ιστορικές ή ορόσημες κατασκευές μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθούν με διακριτό τρόπο χωρίς να επηρεαστούν το αρχικό σχέδιο ή οι μορφές. Για να παραταθεί η λειτουργικότητα μιας κατασκευής στο χρόνο, η δομητική ενίσχυση αποτελεί μια ασφαλή επιλογή. Η Sika παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα για κάθε είδους δομική ενίσχυση. Είτε η απαίτηση είναι η αύξηση της αντοχής σε κάμψη, διάτμηση ή σεισμική δραστηριότητα, δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα συστήματα Sika διατίθενται για χρήση σε φέρουσες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και τοιχοποιία.