Τα κονιάματα τεχνολογίας Sikacrete® είναι τσιμεντοειδούς βάσης, υγρής εκτόξευσης, ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές πυροπροστασίας. Περιέχουν φυλλοπυριτικά αδρανή, τα οποία παρουσιάζουν αντοχή σε θερμότητα προερχόμενη από καύση υδρογονανθράκων. Το πάχος της στρώσης πυροπροστασίας εξαρτάται από την προδιαγραφόμενη πυραντίσταση. Οι εξαιρετικές ιδιότητες τους επιτρέπουν σημαντική μείωση του απαιτούμενου πάχους της στρώσης πυροπροστασίας.