Οι περισσότεροι από τους υφιστάμενους πολυώροφους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων αποτελούν κυρίως κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, πολλές από τις οποίες έχουν ιστορικό πρώιμων φθορών, δομικές βλάβες και ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας. Η αιτία για αυτά τα φαινόμενα είναι ο κακός σχεδιασμός, η κακή κατασκευή, τα χαμηλά πρότυπα συντήρησης και επισκευής ή συνδυασμός και των τριών παραγόντων. Η έκθεσή τους είναι παρόμοια με εκείνης των καταστρωμάτων γεφυρών παρά με εκείνης των κτιριακών κατασκευών στις οποίες ανήκουν, και ως συνέπεια έχουν υποβαθμίζονται ραγδαία, ειδικά σε ό,τι αφορά στη διάβρωση οπλισμού λόγω διείσδυσης νερού και παγολυτικών αλάτων. Το κλείσιμό τους, τμηματικά ή και εξ' ολοκλήρου για κοστοβόρες επισκευές, αποτελεί αναγκαία πρακτική. Αυτές οι κακές εμπειρίες έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της βελτίωσης του σχεδιασμού των χώρων στάθμευσης, της κατασκευαστικής μεθόδου και των χρησιμοποιούμενων υλικών, με στόχο τη διασφάλιση της αυξημένης ανθεκτικότητας και της ασφάλειας, τόσο των νέων, όσο και των υφιστάμενων κατασκευών.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το σύστημα Sikalastic® OneShot

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Τελική στρώση

Η τελική στρώση συστημάτων δαπέδων πρέπει να διαθέτει υψηλά χαρακτηριστικά έναντι φθοράς και απότριψης, αλλά και πολύ καλή χημική αντοχή.

Συστήματα

Τα συστήματα επίστρωσης δαπέδων για ενδιάμεσους χώρους στάθμευσης πρέπει να διαθέτουν υψηλά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά γεφύρωση στατικών ρωγμών, να ικανοποιούν ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. OS), αλλά και να είναι διαθέσιμα σε ευρεία γκάμα χρωματικών επιλογών.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Έτοιμο & εργοταξιακό σκυρόδεμα

Ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατασκευής, θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις στα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτήν την τεχνολογική πρόκληση καθημερινά, παράλληλα με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία, η οικολογία, το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής, ο ίδιος ο χρόνος είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσμίκτων σκυροδέματος με καινοτόμες επιλογές για το σχεδιασμό μειγμάτων σκυροδέματος, είτε πρόκειται για ουσιαστική μείωση της περιεκτικότητας σε νερό με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας, είτε για οικονομικότερο σχεδιασμό μείγματος, είτε για εξασφάλιση υψηλής αρχικής ή τελικής αντοχής. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και επιχειρηματικής δράσης.