Στις μεγαλουπόλεις και σε πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό, είναι λογικό να κατασκευάζονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης, τόσο για εξοικονόμηση του υπέργειου χώρου για χώρο αναψυχής, όσο και μη διαθεσιμότητας χώρου εξαρχής.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Αστάρια

Αστάρια με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή, κατάλληλα για πλειάδα υποστρωμάτων, που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε χώρους που δεν αερίζονται.

Στρώση εξομάλυνσης

Στρώση εξομάλυνσης και προσωρινό φράγμα υγρασίας για περιπτώσεις υποστρωμάτων με αυξημένη περιεχόμενη υγρασία.

Στρώση καταπόνησης

Η στρώση αυτή θα απορροφήσει το μεγαλύτερο φορτίο καταπόνησης κατά την κυκλοφορία οχημάτων.

Τελική στρώση

Τελικές στρώσεις με αντοχή σε φθορά και απότριψη, κατάλληλες για εφαρμογή σε χώρους περιορισμένου αερισμού, καθώς φέρουν ειδική πιστοποίηση για εκπομπή σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων.

Συστήματα

Συστήματα με πολύ καλά μηχανικά χαρακτηριστικά, που αποτρέπουν την παραγωγή σκόνης και είναι διαθέσιμα σε πλειάδα χρωματικών επιλογών.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Έτοιμο & εργοταξιακό σκυρόδεμα

Ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατασκευής, θέτουν αυξανόμενες απαιτήσεις στα δομικά υλικά. Οι παραγωγοί σκυροδέματος αντιμετωπίζουν αυτήν την τεχνολογική πρόκληση καθημερινά, παράλληλα με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία, η οικολογία, το κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής, ο ίδιος ο χρόνος είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Η Sika παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσμίκτων σκυροδέματος με καινοτόμες επιλογές για το σχεδιασμό μειγμάτων σκυροδέματος, είτε πρόκειται για ουσιαστική μείωση της περιεκτικότητας σε νερό με χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας, είτε για οικονομικότερο σχεδιασμό μείγματος, είτε για εξασφάλιση υψηλής αρχικής ή τελικής αντοχής. Τα πρόσμικτα Sika σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σκυροδέματος και επιχειρηματικής δράσης.