Λύσεις σφράγισης και συγκόλλησης για θερμοσκληρυνόμενα σύνθετα υλικά και δύσκολα στη συγκόλληση πλαστικά.