Λύσεις πλήρωσης και σφράγισης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές κατά την επισκευή και συναρμολόγηση εμπορικών οχημάτων.