Λειτουργικές βαφές για προστασία εμπορικών οχημάτων από χαλίκια και πυρκαγιά.