Οι τεχνολογίες συγκολλητικών της Sika παρέχουν λύσεις στην κατασκευή ελαφρών και ισχυρών σύνθετων πάνελ για εσωτερικούς χώρους και ενδιάμεσους τοίχους θαλάσσιων οχημάτων. Ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο του σκάφους, μπορούν να κατασκευαστούν πάνελ με συγκεκριμένες ηχομονωτικες ιδιότητες, χαρακτηριστική αισθητική, αλλά και αντοχή σε φωτιά.

Λύσεις συγκόλλησης σύνθετων πάνελ για τη ναυπηγική βιομηχανία

Προϊόντα των σειρών SikaMelt® & SikaForce® για παραγωγή ελασματοποιημένων σύνθετων πάνελ

Τα σύνθετα, ελασματοποιημένα πάνελ που χρησιμοποιούνται σε σκάφη αναψυχής και γιοτ, συνδυάζουν ιδιότητες απόδοσης που δεν μπορούν να επιτύχουν άλλα υλικά. Με ελασματοποιημένα πάνελ μπορείτε να συνδυάσετε ελαφριά και μονωτικά υλικά πυρήνα με ανθεκτικά και αισθητικά ευχάριστα εξωτερικά φύλλα, όπως διακοσμητικό καπλαμά και ειδικά ελάσματα.

Επιλεγμένα συγκολλητικά των σειρών SikaMelt® και SikaForce® διαθέτουν πιστοποιητικά συμπεριφοράς και κατάταξης σε φωτιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εφαρμογές ναυπηγικής, όπως σύμφωνα με τον Κώδικα FTP 2010 του IMO.

 

Lamination of a sandwich panel with glue in a factory