Τα καταστρώματα δεν είναι πάντα ομαλά και επίπεδα και γενικά είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση των περισσότερων θορύβων σε καμπίνες και διαμερίσματα. Τα συστήματα δαπέδων της Sika μειώνουν τη μετάδοση του θορύβου και διαμορφώνουν ομαλή, λεία και επίπεδη επιφάνεια σύμφωνα με τους κανονισμούς που επιβάλλονται στη ναυπηγική βιομηχανία.