Σε ένα σκάφος, η κυρίαρχη μετάδοση ανεπιθύμητου ήχου ή θορύβου είναι μέσω της δομής του. Η Sika διαθέτει διάφορες ιξωδοελαστικές λύσεις που προσφέρουν σημαντικό περιορισμό μετάδοσης θορύβου που οφείλεται στη δομή του.

Ηχομόνωση σε κατακόρυφα στοιχεία στη ναυπηγική βιομηχανία

Λύσεις Sikafloor® Marine για ηχομόνωση κατακόρυφων στοιχείων

Επειδή ο θόρυβος και οι δομικές δονήσεις προέρχονται όχι μόνο από το δάπεδο, αλλά και από τους τοίχους, η Sika προσφέρει λύσεις για την εφαρμογή των ιξωδοελαστικών κατακόρυφων υλικών. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν το Sikafloor® Marine PK-90 Steel Vertical, με μεγάλη ικανότητα ηχοαπόσβεσης και το Sikafloor® Marine VES 515 Vertical Visco, για ταχύτερη εφαρμογή και χωρίς την ανάγκη χρήσης βιδών.
 

Application of Sikafloor marine floating floors for vertical damping

Σειρά προϊόντων για ηχομόνωση κατακόρυφων στοιχείων

Sikafloor Marine VES 515 Vertical Visco

Sikafloor Marine PK-90 Steel Vertical