Πώς μπορώ να συγκολλήσω υαλοπίνακα σε σκάφος;

Αν σκοπεύετε να συγκολλήσετε υαλοπίνακα, προσδιορίστε πρώτα το υλικό του υαλοπίνακα που θέλετε να τοποθετήσετε. Τα κοινά υλικά υαλοπινάκων είναι το βιολογικό γυαλί (PMMA, PC κ.λπ.) ή το ορυκτό γυαλί. Πρέπει να επιλέγετε συγκεκριμένο συγκολλητικό, ανάλογα με το υλικό υαλοπίνακα.

Χρησιμοποιήστε Sikaflex®-295 UV για συγκόλληση οργανικού υαλοπίνακα στο σκάφος σας και Sikaflex®-296 σαν σφραγιστικό άμεσης συγκόλλησης υαλοπινάκων για συγκόλληση ανόργανου κρυστάλλου. Για να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα, συμβουλευτείτε τον Πίνακα ασταριών και προετοιμάστε το υπόστρωμα ανάλογα πριν τη συγκόλληση του υαλοπίνακα.

Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό εφαρμογής και στον Πίνακα ασταριών.

Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019
Πώς να συγκολλήσω το περιμετρικό λάστιχο προστασίας σκαφών;

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές και υλικά για περιμετρικά λάστιχα προστασίας σκαφών, όπως GRP, βαφές, ξύλο και χυτό PVC, κ.λ.π. Επομένως, η καλή προετοιμασία της επιφάνειας είναι καθοριστική. Τα προϊόντα που απαιτούνται εξαρτώνται από το υλικό του λάστιχου που πρέπει να συγκολληθεί.

Για να διασφαλίσετε καλό τελικό αποτέλεσμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στον Πίνακα ασταριών. Συνήθη προϊόντα για περιμετρικά λάστιχα προστασίας σκαφών είναι το συγκολλητικό ναυπηγικών εφαρμογών μας Sikaflex®-292i ή το βάσεως STP σφραγιστικό Sikaflex®-591.

Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό εφαρμογής και στον Πίνακα ασταριών.

Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019
Πώς εγκαθιστούμε καταπακτές και εξαρτήματα σε ένα σκάφος;

Οι τροχαλίες, οι μοχλοί, υπόκεινται σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις στα σκάφη, ενώ οι ανεμιστήρες, οι καταπακτές και τα καλύμματά τους σε χαμηλές καταπονήσεις. Για να βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματά σας σφραγίζονται σταθερά και ανθεκτικά, συνιστούμε τα εξής:

Διάστρωση και σφράγιση προσαρμογών και εξαρτημάτων που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις

Τα εξαρτήματα καταστρώματος όπως οι μεταλλικοί οδηγοί αλυσίδων, τα βαρούλκα και οι κύλινδροι οδήγησης πρέπει να απορροφούν υψηλές δυναμικές καταπονήσεις. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα προϊόν υψηλής απόδοσης, όπως το συγκολλητικό, Sikaflex®-292i, σε συνδυασμό με πρόσθετες μηχανικές συνδέσεις.

Διάστρωση και σφράγιση προσαρμογών και εξαρτημάτων που υπόκεινται σε περιορισμένες μηχανικές καταπονήσεις

Τα εξαρτήματα καταστρώματος, όπως οι ανεμιστήρες και οι λωρίδες κάλυψης, πρέπει να είναι στεγανά, αλλά δεν υπόκεινται σε υψηλές τάσεις εφελκυσμού ή στρέψης.

Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να σφραγιστούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μόνο Sikaflex®-291i ή εάν το σφραγιστικό παραμένει ορατό και εκτίθενται σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις, χρησιμοποιήστε Sikaflex®-591 ή Sikaflex®-295 UV.

Συμβουλευτείτε τον Πίνακα ασταριών για θέματα προετοιμασίας επιφανειών πριν την εφαρμογή και ακολουθήστε τα βήματα εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό εφαρμογής και στον Πίνακα ασταριών.

Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019
Πώς συντηρείται ένα ξύλινο κατάστρωμα;

Για να διατηρήσετε το χρώμα και την εμφάνιση ενός νέου ξύλινου καταστρώματος teak, συνιστούμε την υιοθέτηση του Συστήματος συντήρησης καταστρωμάτων teak Sika. Ο οδηγός αυτός προσφέρει λύσεις με στόχο την αποτροπή βλαβών στο σφραγιστικό και είναι πλήρως συμβατός με καταστρώματα σφραγισμένα με Sikaflex®-290 DC PRO.

Βήμα 1:
Αναμείξτε το SikaTeak® C+B με νερό σε αναλογία 1:3
Εφαρμόστε το μείγμα με βούρτσα τριψίματος ή σπόγγο.
Αφήστε το για 10 λεπτά πριν ξεπλύνετε το κατάστρωμα με νερό.

Βήμα 2:
Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα SikaTeak® Oil Neutral σε καθαρό πανί ή ρολό.
Αφήστε το λάδι να διεισδύσει στο ξύλο για περίπου 30 λεπτά πριν απομακρύνετε πλεονάζουσα ποσότητα με πανί.  

Για επιπλέον λεπτομέρειες ανατρέξτε στον Οδηγό εφαρμογής και στον Οδηγό ασταριών.

Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019
Πώς αντικαθιστούνται οι κατεστραμμένες σανίδες teak;

Για να αντικαταστήσετε τις κατεστραμμένες σανίδες από teak από το κατάστρωμα, απομακρύνετε πρώτα πλήρως το σφραγιστικό από τους αρμούς γύρω από τις σανίδες που πρόκειται να απομακρυνθούν.

Απομακρύνετε τις κατεστραμμένες σναίδες, δίνοντας προσοχή να μην προκαλέσετε βλάβη στο υπόστρωμα.

Απομακρύνετε τυχόν παλαιά συγκολλητικά, υλικά διάστρωσης ή άλλες ξένες ουσιες από το υπόστρωμα και αφαιρέστε το σφραγιστικό από τις ακμές γειτονικών σανίδων.

Χρησιμοποιήστε Sikaflex®-298 σαν υλικό διάστρωσης και ασταρώστε τις σανίδες με Sika® Multiprimer Marine ή Sika® Primer-290 DC πριν την εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον Οδηγό ασταριών. Σφραγίστε τους αρμούς με Sikaflex®-290 DC PRO, το καταλληλότερο υλικό για σφράγιση αρμών καταστρώματος teak. Τρίψτε το κατάστρωμα με κυκλικό ή περιστρεφόμενο τριβείο μετά την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου, όπως ορίζεται στις οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό εφαρμογής και στον Οδηγό ασταριών.

Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019
Ποια λύση επισκευής απαιτείται για το κατεστραμμένο ξύλινο κατάστρωμα;

Η διείσδυση νερού μεταξύ ξύλου και καταστρώματος μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή του ξύλου. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος του καταστρώματος και η επιδιόρθωση μη στεγανών περιοχών πριν επηρεαστεί ολόκληρο το κατάστρωμα ή απόσπαση τμήματος του ξύλου από το κατάστρωμα λόγω της διόγκωσής του ξύλου κατά τη μόνιμη επαφή με νερό.

Η απόφαση για το αν πρέπει να επισκευαστεί ένα ξύλινο κατάστρωμα δεν είναι πάντα εύκολη.

  1. Πρώτον, πρέπει να διαπιστωθεί ότι ένας αρμός έχει αστοχήσει ή ότι το ξύλο έχει υποστεί αρκετή ζημιά ώστε να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Κάθε αρμός πρέπει να επιθεωρείται προσεκτικά. Οποιαδήποτε σημεία στα οποία υπάρχει ένα μικρό διάκενο ή ρωγμή στο σφραγιστικό, πρέπει να μαρκάρονται με διακριτική κιμωλία.
  2. Δεύτερον, η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει επίσης να εξεταστεί προσεκτικά για αδικαιολόγητη φθορά, φθορά, σχισίματα ή θραύσεις και πρέπει να επισημανθεί με κιμωλία με παρόμοιο τρόπο. Εντούτοις, τα εξαρτήματα ή όλες οι κατεστραμμένες σανίδες πρέπει να αντικαθίστανται, ανάλογα με το πόση βλάβη έχουν υποστεί..
Για επιπλέον πληροφορίες διαβάστε τον Οδηγό εφαρμογής και τον Οδηγό ασταριών.
Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019
Πώς διαστρώνεται ένα δάπεδο teak;

Για να εξασφαλίσετε ένα συνολικά καλό αποτέλεσμα, μετά την εφαρμογή του καταστρώματος teak, κατεβάστε το οδηγό της εφαρμογής ναυπηγικών εφαρμογών της Sika και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. Καθώς η προετοιμασία της επιφάνειας είναι το κλειδί για μακροπρόθεσμη απόδοση του δαπέδοδυ, απομακρύνετε από την επιφάνεια τη σκόνη, βρωμιά, λίπη, λάδια, κ.τ.λ. Προετοιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τον Οδηγό προετοιμασίας υποστρώματος.


Σαν επόμενο βήμα, συνιστούμε τη χρήση Sikaflex®-298 για τη διάστρωση των ξύλινων σανίδων. Πριν τη χρήση του Sikaflex®-298 συνιστούμε να προηγηθεί αστάρωμα με Sika® Primer-290 DC ή Sika® Multiprimer Marine. Μετά την τοποθέτηση των σανίδων στη θέση τους, σφραγίστε αρμούς με Sikaflex®-290 DC PRO, το πλέον κατάλληλο υλικό της Sika για σφράγιση αρμών καταστρωμάτων teak. Τρίψτε το κατάστρωμα με κυκλικό ή περιστρεφόμενο τριβείο, μετά την πάροδο του ασφαλούς χρόνου που ορίζεται στις οδηγίες διάστρωσης.

Για επιπλέον λεπτομέρειες, διαβάστε τον Οδηγό εφαρμογής και τον Οδηγό ασταριών.

Αναρτήθηκε στις: 12/11/2019