Η εξομάλυνση καταστρωμάτων πριν τη διάστρωση μοκετών, βινυλικών δαπέδων, πλακιδίων, κ.λπ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση ραμπών και επιφανειών όλων των τύπων. Η διαμόρφωση επίπεδων δαπέδων μπορεί να διασφαλιστεί με τη χρήση αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων & εφαρμοζόμενων με σπάτουλα, Sikafloor® Marine.

Λύσεις εξομάλυνσης δαπέδων για τη ναυπηγική βιομηχανία

Σειρά Sikafloor® Marine για εξομάλυνση καταστρωμάτων

Για τη διασφάλιση μιας εντελώς επίπεδης επιφάνειας, η σειρά Sikafloor® Marine προσφέρει μεγάλη ποικιλία από αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα και κονιάματα εφαρμοζόμενα με σπάτουλα. Σε αυτό το ευρύ φάσμα προϊόντων μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο υλικό που συνδυάζει τον τέλειο συνδυασμό πυκνότητας, μηχανικών ιδιοτήτων και χρόνου ωρίμανσης για κάθε εφαρμογή. Επιπλέον, είναι όλα πιστοποιημένα από τον ΙΜΟ.
 

Εύρος ιδιοτήτων  
Πυκνότητα 0,7 - 1,8 g/cm3
Θλιπτική αντοχή 7 – 35 MPa
Μέτρο ελαστικότητας 1,8 – 17 GPa
Application of Sikafloor Marine self-levelling product on ship deck