Όταν αντικαθιστάτε ένα παρμπρίζ, είναι απαραίτητο το προδιαμορφωμένο ελαστικό παρέμβυσμα να είναι από πολυουρεθάνη.

Τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά SikaTack® και Sikaflex® άμεσης εφαρμογής σε παρμπρίζ, αναπτύσσουν ισχυρή πρόσφυση σε πολλές μάρκες  προδιαμορφωμένου ελαστικού παρεμβύσματος από πολυουρεθάνη και σε μερικά πρόσφατα συγκολλητικά άμεσης εφαρμογής σε παρμπρίζ βάσεως MS Polymer. Ωστόσο, αν το υπολειμματικό υλικό στο προδιαμορφωμένο ελαστικό παρέμβυσμα είναι βουτυλικό ή σιλικόνη, πρέπει να απομακρυνθεί εντελώς, καθώς το SikaTack® και τα συγκολλητικά Sikaflex® δεν προσφύονται σε υλικά αυτής της βάσεως.

Πώς να προσδιορίσετε εάν πρόκειται για πολυουρεθανικό κορδόνι συγκολλητικού:

  • Πιέστε πολύ σταθερά με το νύχι το υπάρχον υλικό.
  • Αν πρόκειται για πολυουρεθάνη ή για MS Polymer άμεσης εφαρμογής σε παρμπρίζ, θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία οδόντωσης στο υλικό, έστω και στο ελάχιστο.
  • Αν πρόκειται για βουτυλικό ή σιλικόνη, θα πρέπει να είναι δυνατή η πίεση μέχρι τη μέση του κορδονιού ή ακόμα και μέχρι το προδιαμορφωμένο ελαστικό παρέμβυσμα.
  • Αν πρόκειται για βουτυλικό, θα πρέπει να παραμείνει η οδόντωση και να μην ανακτήσει το αρχικό του σχήμα.

Εάν εξακολουθεί να παραμένει απροσδιόριστο:

  • Κόψτε ένα μακρύ κομμάτι από το υλικό και τραβήξτε το μακριά.
  • Αν πρόκειται για πολυουρεθάνη, χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να τραβηχτεί το υλικό και να σπάσει.
  • Αν είναι σιλικόνη, θα εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση χωρίς την άσκηση υπερβολικής δύναμης. Επίσης θα εκτείνεται μπροστά και πίσω με μεγάλη ευκολία.
  • Εάν πρόκειται για βουτυλικό, θα πρέπει να αποκολληθεί πολύ εύκολα.

Εάν εξακολουθεί να παραμένει απροσδιόριστο:

  • Απομακρύνετε εντελώς το παλαιό συγκολλητικό και ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα "Διαδικασία πλήρους απομάκρυνσης".