Εάν δεν είναι οικεία η εργασία με φρεσκοβαμμένο όχημα, ή με τη συγκεκριμένη βαφή, ή με το σύστημα και/ή το σωστό χρόνο ωρίμανσής της, αφήστε τη να στεγνώσει για 24 ώρες πριν επεξεργαστείτε το άνοιγμα.
Αν οι χρόνοι ξήρανσης είναι γνωστοί, τηρήστε τις οδηγίες βαφής και προχωρήστε ως εξής:

Removing corrosion
  • Τρίψτε την περιοχή που θα συγκολληθεί με λειαντικό πανάκι siavlies* σε γρήγορη ταχύτητα (πολύ λεπτό) ή ιδιαίτερα λεπτό γυαλόχαρτο (180 grit).
    *Διαθέσιμο από Sia Abrasives
Removing corrosion

Καθαρίστε το άνοιγμα με Sika® Cleaner G+P.

Removing corrosion
  • Εφαρμόστε Sika® Primer-207 χρησιμοποιώντας πινέλο ή βατονέτα, διασφαλίζοντας πως το αστάρι επικαλύπτει περιμετρικά την άθικτη βαφή κατά τουλάχιστον 5 mm.
  • Τηρήστε χρόνο ξήρανσης τουλάχιστον 3 λεπτών.