Η μέθοδος πλήρους απομάκρυνσης αποτελεί μια εναλλακτική λύση στη μέθοδο πλήρους αποκοπής. Η πλήρης απομάκρυνση του συγκολλητικού απαιτεί την αφαίρεση του υπάρχοντος υλικού μέχρι την κορνίζα. Κατά τη διάρκεια μιας πλήρους απομάκρυνση, το άνοιγμα πρέπει να καθαρίζεται από όλα τα προϊόντα και τα υλικά εκτός από την καθαρή περιοχή συγκόλλησης και την αρχική βαφή.

Η μέθοδος αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν:

  • Το άνοιγμα έχει ξαναβαφτεί για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. αντιδιαβρωτική επεξεργασία στο σασί)
  • Το άνοιγμα είναι κατεστραμμένο και θα επαναβαφτεί
  • Το υφιστάμενο πολυουρεθανικό συγκολλητικό είναι χαλαρό ή έχει υποβαθμιστεί
  • Χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως ένα ακατάλληλο προϊόν (π.χ. - βουτυλικό, σιλικόνη)
Scuff the paint on the aperture to remove the clear coat
  • Μετά την έκθεση της αρχικής βαφής, προσεκτικά αφαιρέστε τη βαφή στο άνοιγμα για να απομακρύνετε την καθαρή επίστρωση. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή της απομάκρυνσης της ηλεκτροστατικής και φωσφατικής βαφής, που βρίσκονται κάτω από το αρχικό αστάρι ΟΕΜ.
Cleaning the area with Sika Cleaner G+P
  • Καθαρίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας Sika® Cleaner G+P.
  • Πριν συνεχίσετε, διασφαλίστε πως η επιφάνεια είναι στεγνή και καθαρή.