Σε οχήματα υπάρχουν διάφορα πλαστικά τμήματα, όπως σε:

  • Μηχανήματα δομικών εφαρμογών
  • Οχήματα ειδικού σκοπού (έλεγχος συνόρων, αστυνομία)
  • Ελαφρά οχήματα κατασκευής
  • Αγωνιστικά αυτοκίνητα


Τυπικά υλικά είναι τα PMMA (Πολυμεθυλομεθακρυλικά) και PC (Πολυκαρβονικά). Στη διαδικασία κατασκευής, πολλά ελάσματα πολυκαρβονικών επικαλύπτονται με στρώση ανθεκτική στις γρατζουνιές. Σε αντίθεση με τα συβατικά πλωτά παρμπρίζ, τα πλαστικά μέρη έχουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή θερμικής διαστολής, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κινητικότητα (διαστολή και συστολή του παραθύρου).
Επιπλέον, τα πλαστικά μέρη δεν έχουν την κεραμική επίστρωση γυάλινων παρμπρίζ, η οποία παρέχει προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας στη συγκολλητική γραμμή. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες διαδικασίες όταν συγκολλάτε πλαστικά μέρη:

Μόνιμο παρμπρίζ

Προ-επεξεργασία PC ή PMMA: Αν υπάρχει άγνωστη επίστρωση, η επιφάνεια πρέπει να ελεγχθεί πριν από τη συγκόλληση (επικοινωνήστε με τη Sika). Διαφορετικά, τηρήστε την ακόλουθη διαδικασία:

Βήμα 1
Τρίψτε την περιοχή που θα συγκολληθεί με γυαλόχαρτο siavlies. Αφαιρέστε την ανθεκτική σε γρατζουνιές επίστρωση.
Βήμα2

Απομακρύνετε τη σκόνη.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε συμπιεστή χωρίς λάδι ή σκουπίστε με Sika®Cleaner G + P και στεγνώστε με καθαρή χειροπετσέτα μιας χρήσης.  

Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη.
Βήμα 3
Εφαρμόστε Sika® Primer-207. Τηρήστε χρόνο ξήρανσης 10 λεπτών. Καθαρίστε και ασταρώστε την επιφάνεια.  
Βήμα 4

Εφαρμόστε Sikaflex®-223. Το πάχος στρώσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Σε περίπτωση που απαιτείται ταχεία ωρίμανση, χρησιμοποιήστε Sikaflex®-223 PowerCure.

Συγκολλήστε.

 

Για συγκόλληση πλαστικών τμημάτων, χρησιμοποιήστε Sika® Primer-207. Δεν είναι δυνατή η συγκόλληση με τεχνική Black primerless.

 

Συγκολλητικό

Λόγω της μεγάλης θερμικής διαστολής που αναμένεται, πρέπει να χρησιμοποιείται συγκολλητικό / σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Το συγκολλητικό παραλαμβάνει την κινητικότητα και το τμήμα μπορεί να διασταλεί χωρίς να ασκήσει υπερβολική πίεση. Ένα τυπικό συγκολλητικό παρμπρίζ είναι συνήθως πολύ άκαμπτο και μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση μακροπρόθεσμα. Η ωρίμανση πρέπει να γίνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον, καθώς για παράδειγμα μια αλλαγή θερμοκρασίας κατά την ωρίμανση σε χειμερινές συνθήκες θα μπορούσε να συρρικνώσει πρώιμα το συγκολλητικό και να αυξήσει τον κίνδυνο αποκόλλησης σε θερμές συνθήκες.

Ένα μικρό και μεγάλου ύψους τριγωνικό κορδόνι πρέπει να εφαρμοστεί και ελάχιστο πάχος 5mm σε συμπιεσμένο στάδιο θα πρέπει να διασφαλιστεί. Εάν το κορδόνι συμπιέζεται πάρα πολύ, χάνει την ελαστική του συμπεριφορά και δεν αντισταθμίζει τη θερμική διαστολή.
Για ελαστικά συγκολλημένα μέρη συνιστάται η ακόλουθη ουρεθάνη:

  • Sikaflex®-223
  • Sikaflex®-223 PowerCure (για επιταχυνόμενη ωρίμανση)

Περιβάλλουσες συνθήκες και χρόνος ασφαλούς αποχώρησης οχήματος

Τα πλαστικά μέρη έχουν πολύ υψηλό συντελεστή θερμικής διαστολής, που σημαίνει ότι κάθε βαθμός αλλαγής της θερμοκρασίας αλλάζει το μέγεθος του πλαστικού τμήματος. Επομένως η εφαρμογή και η ωρίμανση  πρέπει να πραγματοποιούνται σε εσωτερικό χώρο και σε θερμοκρασία μεταξύ 15 - 25 °C.

Σημειώσεις

Οποιαδήποτε σκληρή, προστατευτική επίστρωση ενάντια σκουριών, μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Η αφαίρεση της επίστρωσης βλάπτει τον αρχικό σχεδιασμό και την προστασία του πλαστικού. Η εφαρμογή του ασταριού και των συγκολλητικών ουσιών (διαλυτών, πλαστικοποιητών) και των τάσεων (εσωτερικών / εξωτερικών) θα μπορούσε να οδηγήσει σε ESC (Περιβαλλοντική Ρηγμάτωση λόγω Τάσεων) όπως είναι γνωστό από άλλα μη προστατευμένα πλαστικά μέρη.

Η χρήση συγκολλητικού χαμηλού μέτρου ελαστικότητας μπορεί να αποκλίνει από το σχεδιασμό του αυτοκινήτου (αν είναι σχεδιασμένο για ορυκτό παρμπρίζ και χρήση συγκολλητικού διαφορετικού μέτρου ελαστικότητας) και πρέπει να επικοινωνεί και να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΕ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δομή του αμαξώματος του αυτοκινήτου υπολογίζεται με βάση τον τυποποιημένο σχεδιασμό του. Εάν τα ορυκτά κρύσταλλα αντικαθίστανται από οργανικά μέρη, η ακαμψία του αμαξώματος δεν είναι πλέον εγγυημένη (π.χ. αστυνομικό όχημα ή παρόμοιες εφαρμογές) Για παράδειγμα, η άνεση οδήγησης ή η συμπεριφορά σύγκρουσης (ανατροπή) μπορεί να είναι διαφορετική και είναι ευθύνη του εφαρμοστή.

Το Sikaflex®-223 συνιστάται για τη σταθερή συγκόλληση πλαστικών παρμπρίζ. Αυτό το συγκολλητικό έχει χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (είναι μαλακό) και μπορεί να διαχειριστεί τη θερμική διαστολή του παρμπρίζ χωρίς να οδηγήσει σε μηχανική υπερφόρτωση. Δεδομένου ότι το PMMA είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε ρωγμές καταπόνησης, τα παρμπρίζ πρέπει να παραμένουν επίπεδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης. Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες από τις καθορισμένες διαστάσεις του PC ή του PMMA που πρόκειται να συγκολληθούν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Sika πριν ξεκινήσετε τις εργασίες.

Οι μεταβολές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης μπορούν να προκαλέσουν καταπονήσεις και να αυξήσουν τον κίνδυνο αποκόλλησης.
Τα καλύμματα κινητήρων (Porsche, Ferrari, κ.λπ.) αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητες εφαρμογές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν μεγάλες αλλαγές διαστάσεων.

Προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας

Ανάλογα με τον τύπο του οργανικού παρμπρίζ, παρέχεται προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Για να εξασφαλιστεί ένας ανθεκτικός δεσμός, τα διαφανή παρμπρίζ πρέπει να προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η ταινία θωράκισης Sika® UV Shielding Tape μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται προστασία. Τα αστάρια Sika Primer (και τα περισσότερα αστάρια παρμπρίζ άλλων κατασκευαστών) είναι οργανικά και θα καταστραφούν από την υπεριώδη ακτινοβολία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και επομένως δεν παρέχουν ανθεκτική προστασία.
Οποιαδήποτε σκληρή επίστρωση κατά των γρατζουνιών μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Η αφαίρεση της επίστρωσης βλάπτει τον αρχικό σχεδιασμό και την προστασία του πλαστικού. Η εφαρμογή του ασταριού και των συγκολλητικών ουσιών (διαλυτών, πλαστικοποιητών) και των τάσεων (εσωτερικών / εξωτερικών) θα μπορούσε να οδηγήσει σε ESC (Περιβαλλοντική Ρηγμάτωση λόγω Τάσεων) όπως είναι γνωστό από άλλα μη προστατευμένα πλαστικά μέρη.

Οι πιθανές λύσεις είναι:

  • Κατάλληλο χρώμα εκτύπωσης
  • Προστατευτικά μέταλλα ή αδιαφανές πλαστικό τεμάχιο
  • Ταινία Sika® UV Shielding Tape*

Χωρίς αυτή την προστασία, το Sika® Primer-207 θα αποκολληθεί τελικά από το πλαστικό παρμπρίζ. Η ακριβής περίοδος μέχρι την αποκόλληση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό, την ποιότητα του συνθετικού υλικού και το γενικό φορτίο.
* Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαθεσιμότητα.

Εναλλακτικά

Υπόστρωμα Διαδικασία
Παλιά πολυουρεθάνη

Κόψτε την παλιά στρώση πολυουρεθάνης

 

Sika® Cleaner G+P

 

Εναλλακτικά Sika®Aktivator-309 P

Βαφή

Sika® Cleaner G+P

 

Sika®Primer-207 ή Sika®Aktivator-309 P

Φρέσκια βαφή

Λειαντικό πανάκι

 

Sika® Cleaner G+P

 

Sika® Primer-207 ή Sika®Aktivator-309 P

FRP

Λειαντικό πανάκι

 

Sika® Cleaner G+P

 

Sika® Primer-207

Αντιδιαβρωτική προστασία Sika® Primer-207