Πριν την εφαρμογή ασταριών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό Sika® Cleaner G+P για απομάκρυνση συνήθων ρύπων, όπως σκόνη και λάδια. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά των ασυνήθιστων ρύπων στα παρμπρίζ που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη συγκόλληση.
Μερικά παραδείγματα από αυτά περιλαμβάνουν:

Car window contamination
Car window contamination
Contamination on a car window
Contamination on a car window

Ορισμένοι ρύποι προσδιορίζονται μόνο με πρόσθετες δοκιμές. Για την επαλήθευση της παρουσίας μολυσματικών ουσιών, ο τεχνικός παρμπρίζ θα πρέπει να εκπαιδευτεί για να επιθεωρήσει τις περιοχές πρόσφυσης κάθε μέρους, για ασυνεπείς περιοχές επιφανειακής τάσης. Ο τεχνικός θα πρέπει να παρατηρήσει εάν το καθαριστικό παρμπρίζ μεταναστεύει ή αλλάζει εμφάνιση κατά μήκος οποιωνδήποτε μολυσμένων περιοχών.

Συνιστώμενη αντιμετώπιση ρύπων

Μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ρύπων, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία καθολικής αντιμετώπισης:

Removing corrosion
  • Ξεκινήστε τον καθαρισμό με μία νέα συσκευασία Sika® Cleaner PCA.
  • Η απομάκρυνση μπορεί να προσδιοριστεί μέσω βελτίωσης της ικανότητας διαβροχής του καθαριστικού παρμπρίζ.
  • Στεγνώστε με χειροπετσέτα μιας χρήσης και συνεχίστε με τα συνιστώμενα βήματα προετοιμασίας.
  • Για απομάκρυνση έντονων ρύπων, το Sika® Cleaner PCA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή του στεγνού καθαρίσματος για ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.
Removing corrosion
  • Βρέξτε την επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα Sika® Cleaner G+P, καθώς περιορίζει τη δραστικότητά του.
  • Ελέγξτε για ρύπους.