Η συγκόλληση με Powercure είναι σχεδόν αυτονόητη και πολύ απλή. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες ειδικές συστάσεις που πρέπει να τηρηθούν, για να διασφαλιστούν οι βέλτιστες επιδόσεις και να αποφευχθούν προβλήματα.
Για εφαρμογές αντικατάστασης παρμπρίζ με SikaTack® ELITE πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ALL-Black.

Λάβετε υπόψη τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις σχετικά με την προετοιμασία του υποστρώματος.

Προετοιμασία παρμπρίζ

Continue as shown until the adhesive is cut completely
  • Εφαρμόστε Sika® Primer-207 με πινέλο ή βατονέτα, φροντίζοντας να επικαλύπτει το αστάρι την περιβάλλουσα επιφάνεια της άθικτης βαφής κατά τουλάχιστον 5 mm.
  • Τηρήστε χρόνο ξήρανσης τουλάχιστον 3 λεπτών ή έως ότου στεγνώσει γίνει στεγνό στην αφή.
  • Το Sika® Cleaner PCA μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή του ασταριού.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται αστάρια, ενεργοποιητές παρμπρίζ ή συγκολλητικά μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών. Εάν ο τεχνικός εγκατάστασης δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν το αστάρι έχει εφαρμοστεί από κατασκευαστή ΟΕΜ, η Sika συνιστά να επιστραφεί το παρμπρίζ στον διανομέα.
Για πλαστικά παρμπρίζ και παρμπρίζ χωρίς κεραμική επίστρωση, ανατρέξτε στο πεδίο: Συγκόλληση ΡC/PMMA

 

Προετοιμασία προδιαμορφωμένου ελαστικού παρεμβύσματος

Για την επίτευξη βέλτιστων επιδόσεων, συνιστάται η χρήση Sika®Activator-309 P σε συνδυασμό με SikaTack® ELITE. Η προσθήκη αντιδρούσας ουσίας, υποστηρίζει τη λειτουργία της πολυουρεθάνης ταχείας αντίδρασης και διαμορφώνει ιδανικές συνθήκες για πρόσφυση σε βαφές με τεχνολογία αιχμής, καθώς και των υπόλοιπων κορδονιών πολυουρεθάνης.

Continue as shown until the adhesive is cut completely
  • Καθαρίστε το προδιαμορφωμένο ελαστικό παρέμβυσμα με Sika® Cleaner G+P
Continue as shown until the adhesive is cut completely
  • Εφαρμόστε Sika® Aktivator-309 P με ένα πανάκι
  • Δεν απαιτείται τήρηση χρόνου ξήρανσης  
Continue as shown until the adhesive is cut completely
  • Εφαρμόστε Sika®Primer-207 για τοπικές επισκευές σε γυμνά μέταλλα
  • Τηρήστε χρόνο ξήρανσης 3 λεπτών
Continue as shown until the adhesive is cut completely
  • Εφαρμόστε το συγκολλητικό

Προσοχή
Το Sika® Aktivator-309 P δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αστάρι για παρμπρίζ και κεραμικές επιστρώσεις. Η χρήση του σε γυάλινες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του παρμπρίζ και επισφαλή διαδικασία τοποθέτησης.