Γενικές προφυλάξεις

  • Αποθηκεύστε όλα τα χημικά προϊόντα σε χώρο με θερμοκρασία άνω των 5 °C για αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση.
  • Λάβετε υπόψη ότι τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστούν σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς το συγκολλητικό είναι πιο άκαμπτο.
  • Δώστε επιπλέον προσοχή κατά την αφαίρεση και την αντικατάσταση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων, καθώς γίνονται πιο εύθραυστα κάτω από το σημείο ψυξης.
  • Η συγκόλληση δεν μπορεί να λάβει χώρα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των -10 °C. Το όχημα πρέπει να σταθμευθεί κάπου με υψηλότερη θερμοκρασία ατμόσφαιρας ή να αναβληθεί η εργασία.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Κατά τη συγκόλληση παρμπρίζ σε θερμοκρασίες μεταξύ -10 °C και 5 °C πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε το παρμπρίζ να μπορεί να συγκολληθεί με ασφάλεια με όλες τις μεθόδους.
Εάν τα κρύα υλικά μετακινούνται σε θερμό περιβάλλον, μπορεί να λάβει χώρα συμπύκνωση. Αν αυτό συμβεί (συμπύκνωση, υγρασία, σταγονίδια), καθαρίστε και στεγνώστε τυχόν υλικά ή επιφάνειες πριν αρχίσετε να εργάζεστε.

Sika® Cleaner G+P Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από -5 °C, το καθαριστικό παρμπρίζ θα παγώσει όταν έρθει σε επαφή με το παρμπρίζ και θα παρουσιάσει δυσλειτουργία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μετακινήστε το παρμπρίζ και το όχημα σε θερμότερο περιβάλλον ή βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ έχει προηγουμένως καθαριστεί στην αποθήκη πριν από την μετεγκατάστασή του σε κινητή μονάδα εφαρμογής.
Sika® Cleaner PCA Καθώς το Sika® Cleaner G+P παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να γίνει απομάκρυνση ρύπων με στεγνό καθάρισμα με χρήση Sika® Cleaner PCA. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος με διαβροχή.
Sika® Aktivator PRO Η συμπύκνωση στο παρμπρίζ δεν εμποδίζει το Sika® Aktivator PRO. Η προεπεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει εκ των προτέρων σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπως π.χ. στο χώρο αποθήκευσης, για να επιτραπεί η ελεγχόμενη αντίδραση.
Sika® Primer-207

Αναμείνατε μέχρι η επιφάνεια του ασταριού να είναι “στεγνή στην αφή” σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει πριν από εργασίες συγκόλλησης.

Συμβουλή: η θέρμανση της επιφάνειας του ασταριού με στεγνωτήρα μαλλιών μέχρι να καταστεί στεγνή στην αφή, θα εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο (ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες από τη χρήση ενός θερμού αέρα μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια του ασταριού).

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, το αστάρι μπορεί εύκολα να τριφτεί από το υπόστρωμα καθώς είναι στεγνό μόνο στην αφή και δεν έχουν λάβει ακόμη χώρα χημικοί δεσμοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αναφερόμενο χρόνο αρχικής ξήρανσης. Αυτό δεν επηρεάζει τους σκοπούς της συγκόλλησης, αλλά αν εφαρμοστούν χαρτοταινίες (π.χ. ταινίες από αφρώδες υλικό) και απομακρυνθούν εκ νέου, το αστάρι μπορεί να αποκολληθεί.

Συγκολλητικά

Για εύκολη εφαρμογή, συντηρήστε το συγκολλητικό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση. Η Sika συνιστά τα συγκολλητικά να συντηρούνται σε χώρο με θερμοκρασία άνω των 5 °C πριν την εφαρμογή, λόγω της αύξησης του ιξώδους τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι συστάσεις της Sika για εξοπλισμό εφαρμογής βασίζονται σε θερμοκρασίες συγκόλλησης 5 °C και υψηλότερες.

Υψηλές θερμοκρασίες

Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων στο σώμα του συγκολλητικού, το παρμπρίζ και το άνοιγμα του οχήματος δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως μέχρι να περάσει ο χρόνος SDAT.
Ο χρόνος ενέργειας περιορίζεται σημαντικά σε θερμές και υγρές κλιματολογικές συνθήκες. Το παρμπρίζ πρέπει πάντα να τοποθετείται εντός του χρόνου ενέργειας του συγκολλητικού. Κατά κανόνα, μια αλλαγή της τάξης των 10 °C περιορίζει τον ανοικτό χρόνο κατά το ήμισυ. Η υψηλή υγρασία αυξάνει περαιτέρω αυτή τη δράση, η οποία μπορεί να επαληθευτεί με έλεγχο του σχηματισμού επιδερμίδας του προϊόντος. Ποτέ μην τοποθετείτε παρμπρίζ εάν το συγκολλητικό έχει διαμορφώσει επιδερμίδα.