Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης – Το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας της Sika

Η τεχνική υποστήριξη για τους πελάτες μας ήταν πάντα υψηλή προτεραιότητα στη Sika.

Δεν αρκεί μόνο να παραδίδουμε τα αξιόπιστα και πιστοποιημένα προϊόντα μας, αλλά και να επιτρέπουμε στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν τα προϊόντα Sika με επαγγελματικό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει επίσης μια προσεκτική ροή εργασιών με σαφείς ευθύνες και καθήκοντα για έργα πρόσοψης. Η κατάρτιση και η διασφάλιση της γνώσης αποτελούν βασικούς πυλώνες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Για να το επιτύχουμε, δημιουργήσαμε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.  Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο γίνονται όλο και πιο απαιτητικές. Λόγω της χρήσης νέων υλικών, αυστηρότερων κανονισμών για την οικοδόμηση και της αυξανόμενης αποσύνδεσης του σχεδιασμού και της εκτέλεσης στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η Sika ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας με το
πρόγραμμα "Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης".

Το πρόγραμμα "Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης" καλύπτει όλες τις διαφορετικές και μερικές φορές ευαίσθητες πτυχές ενός έργου κατασκευής προσόψεων με δομικά στοιχεία και τις συνδυάζει σε μια προηγμένη, εύχρηστη ηλεκτρονική πύλη. Με αυτόν τον τρόπο, ένα πολύπλοκο έργο από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση σε μια διακλαδική ομάδα μετατρέπεται με απτό τρόπο σε μια διαχειρίσιμη και άπταιστη ροή εργασιών του έργου. Μια τέτοια επαγγελματική εκτέλεση έργου συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης στους συνεργάτες μας - τους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους υπεύθυνους σχεδιασμού.

Ο εργολάβος επιπέδου "PLATINUM", που αξιολογείται από τη χρήση της ψηφιακής πύλης Sika, επιδεικνύει σταθερά, για χρόνια, υψηλά πρότυπα ποιότητας εκτέλεσης εργασιών και επιχειρηματικής συνεργασίας.

Η εταιρεία δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα ποιοτικά της πρότυπα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται πλήρως να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας και του τελικού προϊόντος. Οι τακτικοί έλεγχοι που διεξάγει η Sika αποσκοπούν να αξιολογήσουν εάν όσα έχουν μεταδοθεί σαν γνώση, έχουν εφαρμοστεί στα έργα πρόσοψης. Αυτοί οι έλεγχοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος "Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης". Τα οφέλη που προσφέρει η Sika είναι η προηγμένη τεχνική εξυπηρέτηση και οι εκτεταμένες εγγυήσεις. Και, τέλος, είμαστε υπερήφανοι που προωθούμε τους εργολάβους το πρόγραμμα "Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης" PLATINUM στους ειδικούς και τους επενδυτές.

Οι εφαρμοστές εκπαιδεύονται από τη Sika στη χρήση και στην εφαρμογή των προϊόντων μας.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων, μεταδίδονται οι γνώσεις σχετικά με τις σημαντικές πτυχές της επιτυχούς συγκόλλησης, όπως η προετοιμασία των επιφανειών, η ορθή εφαρμογή του προϊόντος και το σύστημα ελέγχου ποιότητας. Οι εργοστασιακοί έλεγχοι της Sika εκτελούνται κατόπιν αιτήματος.
 

Πλεονεκτήματα του προγράμματος "Βέλτιστες λύσεις συγκόλλησης:

Αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση έργων πρόσοψης με δομικούς υαλοπίνακες

Έμπειρη διαχείριση του έργου  

Πλήρη τεχνική εκπαίδευση για τους εφαρμοστές σας

Αυξημένη ενσυναίσθηση ποιοτικής απόδοσης για τις ομάδες εργασίας  

Αξιόπιστη ασφάλεια που προσφέρουν οι ολοκληρωμένες λύσεις

Υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού για δομικά υαλοστάσια σε προσόψεις

"Όταν ένας επαγγελματίας χρήστης των προϊόντων της Sika κάνει πάντα περισσότερο από ό, τι περιμένουμε, δεν είναι δίκαιο να πρέπει να αναμένει περισσότερες αποδόσεις από τη Sika; Αυτό πιστεύουμε κι εμείς και ως απάντηση σε αυτό, η Sika δημιούργησε δύο διαφορετικά προγράμματα που επαυξάνουν τον επαγγελματισμό των πελατών μας στα έργα προσόψεων που αναλαμβάνουν. "

Κατεβάστε σχετικά έγγραφα