Υπόγειες Κατασκευές

Συστήματα Τσιμεντοειδών Επιστρώσεων

Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις

Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών κατασκευών σκυροδέματος συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών που εφαρμόζονται είτε χειροκίνητα είτε με ψεκασμό. Τα τσιμεντοειδή κονιάματα μπορούν να εφαρμοστούν και έναντι αρνητικής πίεσης, σε εφαρμογές εσωτερικά των τοιχίων όταν η εφαρμογή από την εξωτερική πλευρά δεν είναι δυνατή.

Συστήματα Επιστρώσεων Ασφαλτικής Βάσης

Επιστρώσεις Ασφαλτικής Βάσης

Η χρήση επιστρώσεων ασφαλτικής βάσης για στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη λύση. Η Sika διαθέτει μία πλήρη σειρά τέτοιων προϊόντων που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Συστήματα Μεμβρανών Αποστράγγισης

Μεμβράνες Αποστράγγισης

Οι μεμβράνες αποστράγγισης (αυγουλιέρες) είναι κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και χρησιμοποιούνται για προστασία του συστήματος στεγανοποίησης και για διευκόλυνση απομάκρυνσης των υπογείων υδάτων.

Συνθετικές Μεμβράνες

Συνθετικές Μεμβράνες

Οι μεμβράνες στεγανοποίησης προστατεύουν τις κατασκευές σκυροδέματος ακόμα και κάτω από τις υψηλότερες απαιτήσεις. Οι μεμβράνες Sikaplan, βάσεως PVC ή ΤΡΟ (πολυολεφίνης), είναι σχεδιασμένες για μακροχρόνια αντοχή και εύκολη εφαρμογή. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα συστήματα για απλές έως και πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές.

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές Μεμβράνες

Υγρές μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη στεγανοποίηση υπογείων. Η Sika διαθέτει μία ευρεία σειρά υγρών μεμβρανών βάσεως πολυουρεθάνης, υβρίδιου πολυουρίας ή καθαρής πολυουρίας.

Γεωυφάσματα

Γεωυφάσματα

Τα γεωυφάσματα είναι διαπερατά υφάσματα τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το έδαφος και άλλα υλικά, έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν, να φιλτράρουν, να ενισχύουν και να προστατεύουν. Συνήθως κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα και διατίθενται  σε τρεις βασικές μορφές: υφαντό, μη υφαντό και θερμοκολλημένο. Τα γεωυφάσματα χρησιμοποιούνται ως:

  • Στρώση εξομάλυνσης
  • Στρώση διαχωρισμού
  • Προστατευτική στρώση