Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών κατασκευών σκυροδέματος συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών που εφαρμόζονται είτε με μυστρί, είτε με ψεκασμό. Τα τσιμεντοειδή κονιάματα μπορούν να εφαρμοστούν και έναντι αρνητικής πίεσης, σε εφαρμογές εσωτερικά των τοιχίων, όταν η εφαρμογή από την εξωτερική πλευρά δεν είναι δυνατή.

Τα τσιμεντοειδή στεγανοποιητικά κονιάματα της Sika προσφέρουν μοναδικά οφέλη

  • Δυνατότητα χρήσης προϊόντων ενός ή δύο συστατικών
  • Αδιαπέραστα από νερό, πιστοποιημένα με δοκιμές σε εξωτερικά εργαστήρια
  • Προϊόντα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών ή περιορισμένης ελαστικότητας
  • Προϊόντα κατάλληλα για επαφή με πόσιμο νερό  
  • Πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΝ 1504-2 ως προστατευτικές επιστρώσεις σκυροδέματος
  • Εφαρμόσιμα σε διάφορα υποστρώματα
  • Έτοιμα για χρήση, εύκολα στην εφαρμογή  

Παρακολουθήστε τα ακόλουθα βίντεο

Sika MonoTop®-160 Migrating - Κονίαμα στεγανοποίησης κρυσταλλικής δράσης

Η γκάμα στεγανοποιητικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων της Sika εμπλουτίστηκε με το κρυσταλλικής δράσης κονίαμα στεγανοποίησης Sika MonoTop®-160 Migrating.