Η χρήση επιστρώσεων ασφαλτικής βάσης για στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη λύση. Η Sika διαθέτει μία πλήρη σειρά τέτοιων προϊόντων που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
Application of cold-applied bitumen membrane with a hand trowel

Οι υγρές επιστρώσεις ασφαλτικής βάσης, εφαρμοζόμενες εν ψυχρώ, αποτελούν μία μέθοδο στεγανοποίησης απλή, ασφαλή και εύκολη. Είναι ασφαλτικά γαλακτώματα, τροποποιημένα με πολυμερή, τα οποία δεν απαιτούν τη χρήση ανοιχτής φλόγας. Μπορεί να είναι βάσεως νερού ή διαλύτη.

Κύριες χρήσεις
  • Στεγανοποίηση τοίχων που θα επιχωματωθούν, θεμελιώσεις  
  • Για έργα ανακαίνισης και νέες κατασκευές
  • Για λεπτομέρειες
  • Για κατοικίες, αλλά και βιομηχανικά κτίρια
Πλεονεκτήματα
  • Εφαρμζόμενες εν ψυχρώ, δεν απαιτούν τη χρήση ανοιχτής φλόγας
  • Πλήρως επικολλούμενες στο υπόστρωμα, χωρίς ραφές και ενώσεις
  • Με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
  • Ασφαλής και ταχεία εφαρμογή