Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο, αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση υιοθέτησης, καθώς προσφέρουν άμεση στεγανοποίηση μετά την εφαρμογή τους και τοποθετούνται ιδιαίτερα εύκολα.

Στεγανοποίηση υπογείων & γεφυρών

Ασφαλτικές μεμβράνες

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο, αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση στεγανοποίησης, καθώς προσφέρουν άμεση στεγανοποίηση μετά την εφαρμογή τους και τοποθετούνται ιδιαίτερα εύκολα.