Συστήματα υδατικής βάσης, που συνδυάζουν αστάρι ακρυλικής ρητίνης, βασική στρώση και τελική βαφή 2-συστατικών με ευκολία καθαρισμού.