Υγρή ή προδιαμορφωμένη μεμβράνη στεγανοποίησης κάτω από πλακάκια, πιστοποιημένες σύμφωνα με ETAG 022.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που δείχνει πως να πετύχετε το σύστημα διάστρωσης πλακιδίων σε χώρους υγρών διεργασιών σύμφωνα με ETAG 022 Τμήμα 1