Δηλώσεις Επιδόσεων στα Ελληνικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Sarnafil® Sika AnchorFix® Sika ComfortFloor® Sika MonoTop® Sika ThermoCoat® Sika ViscoBond® Sika ViscoFlow® SikaCeram® SikaDecor® SikaFiber® SikaFill® SikaFoam® SikaGrout® SikaHyflex® SikaMur® SikaPlast® SikaRapid® SikaRep® SikaRoof® SikaSeal® SikaTop® Sikacrete® Sikacryl® Sikadur® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® Level Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop Sikagard® Sikagard® WallCoat Sikalastic® Sikaplan® Sikasil® Sika® Antisol® Sika® Injection Sika® Plastiment® Sika® Sigunit® Sika® ViscoCrete® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Άκαμπτη συγκόλληση Έγχυτο κονίαμα Ανοδική υγρασία Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Αποκατάσταση Αρμόστοκος Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Βαφή τοιχοποιίας Βελτιωτικό ωρίμανσης Βιομηχανική βαφή Δάπεδα σε μπαλκόνια Διάστρωση δαπέδου Διάστρωση πλακιδίων Διακοσμητικό δάπεδο Δομητική ενίσχυση Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ελαστική βαφή Ελαστική συγκόλληση Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Ενεμάτωση Εξωτερική θερμομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Επισκευαστικό κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Επιφανειακός σκληρυντής Εποξειδικό αστάρι Εποξειδικό δάπεδο Ηλεκτροστατικά αγώγιμη βαφή τοιχοποιίας Ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση δαπέδου Θερμομόνωση Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Πολυουρεθανικό δάπεδο Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Προστασία σκυροδέματος Προστατευτική επίστρωση Πρόσμικτα κονιαμάτων Πρόσμικτα σκυροδέματος Πυράντοχη σφράγιση Σκυρόδεμα Στεγανοποίηση Στεγανοποίηση υπογείων Στεγανό σκυρόδεμα Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Συνθετική μεμβράνη Σφράγιση αρμών Σφραγιστικό Υγρή μεμβράνη Υγρομόνωση Υδροφοβικός εμποτισμός Χημικά ανθεκτική επίστρωση Χημική αγκύρωση Χύτευση
Φόρτωση...

Δηλώσεις Επιδόσεων στα Αγγλικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Sarnafil® Sika AnchorFix® Sika ComfortFloor® Sika MonoTop® Sika ThermoCoat® Sika ViscoBond® Sika ViscoFlow® SikaCeram® SikaDecor® SikaFiber® SikaFill® SikaFoam® SikaGrout® SikaHyflex® SikaMur® SikaPlast® SikaRapid® SikaRep® SikaRoof® SikaSeal® SikaTop® Sikacrete® Sikacryl® Sikadur® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® Level Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop Sikagard® Sikagard® WallCoat Sikalastic® Sikaplan® Sikasil® Sika® Antisol® Sika® Injection Sika® Plastiment® Sika® Sigunit® Sika® ViscoCrete® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Άκαμπτη συγκόλληση Έγχυτο κονίαμα Ανοδική υγρασία Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Αποκατάσταση Αρμόστοκος Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Βαφή τοιχοποιίας Βελτιωτικό ωρίμανσης Βιομηχανική βαφή Γεωύφασμα Δάπεδα σε μπαλκόνια Διάστρωση δαπέδου Διάστρωση πλακιδίων Διακοσμητικό δάπεδο Δομητική ενίσχυση Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ελαστική βαφή Ελαστική συγκόλληση Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Ενεμάτωση Εξωτερική θερμομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Επισκευαστικό κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Επιφανειακός σκληρυντής Εποξειδικό αστάρι Εποξειδικό δάπεδο Ηλεκτροστατικά αγώγιμη βαφή τοιχοποιίας Ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση δαπέδου Θερμομόνωση Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Παθητική πυροπροστασία Πολυουρεθανικό δάπεδο Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Προστασία σκυροδέματος Προστατευτική επίστρωση Πρόσμικτα κονιαμάτων Πρόσμικτα σκυροδέματος Πυράντοχη σφράγιση Πυράντοχο κονίαμα Σκυρόδεμα Στεγανοποίηση Στεγανοποίηση υπογείων Στεγανό σκυρόδεμα Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Συνθετική μεμβράνη Σφράγιση αρμών Σφραγιστικό Υγρή μεμβράνη Υγρομόνωση Υδροφοβικός εμποτισμός Χημικά ανθεκτική επίστρωση Χημική αγκύρωση Χύτευση
Φόρτωση...