Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Sarnacol® Sarnafil® Sika AnchorFix® Sika Boom® Sika ComfortFloor® Sika MaxTack® Sika MonoTop® Sika ThermoCoat® Sika ViscoBond® Sika ViscoFlow® SikaBond® SikaCem® SikaCeram® SikaCor® SikaDecor® SikaFill® SikaGrind® SikaGrout® SikaHyflex® SikaLatex® SikaMur® SikaPlast® SikaProof® SikaRapid® SikaRep® SikaScreed® SikaSeal® SikaSwell® SikaTard® SikaTop® Sikacrete® Sikacryl® Sikadur® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® Level Sikafloor® Proseal Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop Sikagard® Sikagard® WallCoat Sikalastic® Sikasil® Sika® Antisol® Sika® Control Sika® FerroGard® Sika® Igolflex® Sika® Injection Sika® Plastiment® Sika® Primer Sika® Separol® Sika® Sigunit® Sika® Stabilizer Sika® ViscoCrete® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Άκαμπτη συγκόλληση Έγχυτο κονίαμα Ανοδική υγρασία Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλου Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Ανόδια Αποκατάσταση Αρμόστοκος Ασφαλτική επίστρωση Ασφαλτική μεμβράνη Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Βαφή τοιχοποιίας Βελτιωτικό ωρίμανσης Βιομηχανική βαφή Δάπεδα σε μπαλκόνια Διάστρωση δαπέδου Διάστρωση πλακιδίων Διακοσμητικό δάπεδο Διογκούμενος αφρός Δομητική ενίσχυση Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ελαστική βαφή Ελαστική συγκόλληση Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Ενεμάτωση Εξωτερική θερμομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Επισκευαστικό κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Επιφανειακός σκληρυντής Εποξειδικό αστάρι Εποξειδικό δάπεδο Ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση δαπέδου Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Παθητική πυροπροστασία Πολυουρεθανικό δάπεδο Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Προστασία σκυροδέματος Προστατευτική επίστρωση Πρόσθετα τσιμέντου Πρόσμικτα κονιαμάτων Πρόσμικτα σκυροδέματος Πυράντοχη σφράγιση Πυράντοχο κονίαμα Σκυρόδεμα Σταθεροποιητής υποστρώματος Στεγανοποίηση Στεγανοποίηση αρμών Στεγανοποίηση υπογείων Στεγανό σκυρόδεμα Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Σφράγιση αρμών Σφραγιστικό Υγρή μεμβράνη Υγρομόνωση Υδροφοβικός εμποτισμός Χημικά ανθεκτική επίστρωση Χημική αγκύρωση Χύτευση
Φόρτωση...

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα Αγγλικά

Ομάδα προϊόντος

EpoCem® Sarnacol® Sarnafil® Sika AnchorFix® Sika Boom® Sika ComfortFloor® Sika MaxTack® Sika MonoTop® Sika ThermoCoat® Sika ViscoBond® Sika ViscoFlow® SikaBond® SikaCem® SikaCeram® SikaCor® SikaDecor® SikaFill® SikaGrind® SikaGrout® SikaHyflex® SikaLatex® SikaMur® SikaPlast® SikaProof® SikaRapid® SikaRep® SikaScreed® SikaSeal® SikaSwell® SikaTard® SikaTop® Sikacrete® Sikacryl® Sikadur® Sikaflex® Sikafloor® Sikafloor® Level Sikafloor® Proseal Sikafloor® PurCem® Sikafloor® QuartzTop Sikafloor® SynTop Sikagard® Sikagard® WallCoat Sikalastic® Sikasil® Sika® Antisol® Sika® Control Sika® FerroGard® Sika® Igolflex® Sika® Injection Sika® Plastiment® Sika® Primer Sika® Separol® Sika® Sigunit® Sika® Stabilizer Sika® ViscoCrete® Sika® WT

Πεδίο εφαρμογής

Άκαμπτη συγκόλληση Έγχυτο κονίαμα Ανοδική υγρασία Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλου Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού Ανόδια Αποκατάσταση Αρμόστοκος Ασφαλτική επίστρωση Ασφαλτική μεμβράνη Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα Βαφή τοιχοποιίας Βελτιωτικό ωρίμανσης Βιομηχανική βαφή Δάπεδα σε μπαλκόνια Διάστρωση δαπέδου Διάστρωση πλακιδίων Διακοσμητικό δάπεδο Διογκούμενος αφρός Δομητική ενίσχυση Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Ελαστική βαφή Ελαστική συγκόλληση Εν θερμώ ψεκαζόμενη μεβράνη Ενεμάτωση Εξωτερική θερμομόνωση Επισκευή σκυροδέματος Επισκευαστικό κονίαμα Επισκευαστικό κονίαμα δαπέδων Επιφανειακός σκληρυντής Εποξειδικό αστάρι Εποξειδικό δάπεδο Ηλεκτροστατικά αγώγιμη επίστρωση δαπέδου Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων Παθητική πυροπροστασία Πολυουρεθανικό δάπεδο Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Προστασία σκυροδέματος Προστατευτική επίστρωση Πρόσθετα τσιμέντου Πρόσμικτα κονιαμάτων Πρόσμικτα σκυροδέματος Πυράντοχη σφράγιση Πυράντοχο κονίαμα Σκυρόδεμα Σταθεροποιητής υποστρώματος Στεγανοποίηση Στεγανοποίηση αρμών Στεγανοποίηση υπογείων Στεγανό σκυρόδεμα Συγκόλληση ξύλινου δαπέδου Σφράγιση αρμών Σφραγιστικό Υγρή μεμβράνη Υγρομόνωση Υδροφοβικός εμποτισμός Χημικά ανθεκτική επίστρωση Χημική αγκύρωση Χύτευση
Φόρτωση...