Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αύξησης της μηχανικής αντοχής του τσιμέντου. Αποτελεί συνήθη πρακτική η χρήση προσθέτων τσιμέντου που αυξάνουν τη μηχανική αντοχή με χημική ενεργοποίηση, χωρίς να μεταβάλλουν την ειδική επιφάνεια του τσιμέντου και την κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων. Επιπλέον ειδικά πρόσθετα μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια αντοχών από χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων ως αντικαταστατών κλίνκερ.