Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης για ενέσιμα κονιάματα με ισχυρές ρευστοποιητικές και διογκωτικές ιδιότητες, κατάλληλο για παραγωγή ενεμάτων για τένοντες προέντασης.