Πλέγμα οπλισμού, σε δύο καρέ και βάρη, ανάλογα με τον τύπο κονιάματος που θα πρέπει να οπλιστεί.