Τα αστάρια χρησιμοποιούνται για βελτίωση της πρόσφυσης, ανάλογα με τον τύπο υποστρώματος επί του οποίου θα γίνει η διάστρωση. Μέσω χημικών δεσμών που αναπτύσσουν συνδυαστικά με τις κόλλες πλακιδίων, βελτιώνουν σημαντικά τη μακροπρόθεσμη καλή λειτουργία του συστήματος πλακιδίων.