Οι σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι εμπορικοί και αποθηκευτικοί χώροι, οι περιοχές διακίνησης προϊόντων, οι χώροι παραγωγής και επεξεργασίας, οι χώροι υψηλής υγιεινής, κ.τ.λ. επιβάλλουν την εφαρμογή συστημάτων δαπέδων ικανών να ανταπεξέλθουν σε έντονες μηχανικές, χημικές και θερμικές καταπονήσεις, πληρώντας ταυτόχρονα ανάγκες αντιολισθητικότητας, υγιεινής και ενδεχομένως υψηλής αισθητικής. Οι λύσεις με συστήματα επίστρωσης δαπέδων Sikafloor® και βαφών Sikagard® προσφέρουν ευρεία δυνατότητα χρωματικών επιλογών, μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά πάχη και δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ποικίλων τελικών επιφανειών.

Περιηγηθείτε στις εξειδικευμένες κατηγορίες εφαρμογών μας