Το σημαντικότερο ζήτημα για τους χώρους υγρών διεργασιών είναι να εξασφαλιστεί ότι όλη η επιφάνεια θα καταστεί στεγανή για να αποτραπεί η εισροή νερού και η επακόλουθη ζημιά που αυτό θα προκαλέσει, όπως φθορά και μικροβιολογική ανάπτυξη εντός του οικοδομικού ιστού.

Η Sika παρέχει ένα πλήρες σύστημα για την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων αυτών των περιοχών. Πρώτον, οι επιφάνειες πρέπει να στεγανοποιηθούν χρησιμοποιώντας εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα 1-συστατικού. Στη συνέχεια εφαρμόζεται υψηλής ευκαμψίας τσιμεντοειδής κόλλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυμερή για τη διάστρωση των πλακιδίων και η αρμολόγηση της επιφάνειας γίνεται με υψηλής ευκαμψίας, τσιμεντοειδή αρμόστοκο, συνδυαστικά με ειδικό υγρό ανάμειξης. Ο αρμόστοκος είναι διαθέσιμος σε ποικιλία αποχρώσεων, ενώ διαθέτει υψηλή χημική αντοχή και αντοχή σε απότριψη. Τέλος, το σύστημα ολοκληρώνεται με χρήση υψηλής απόδοσης, αντιμυκητικό σφραγιστικό διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών.

Σύστημα στεγανοποίησης & διάστρωσης πλακιδίων σε συνήθεις χώρους υγρών διεργασιών

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το σύστημα Sika για τη διάστρωση πλακιδίων σε μπάνια
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με το σύστημα Sika για τη διάστρωση πλακιδίων σε επιφάνειες ξηρής δόμησης σε μπάνια
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με την εφαρμογή του τσιμεντοειδούς στεγανοποιητικού κονιάματος Sikalastic®-1K
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με τη σφράγιση αρμών σε δάπεδο μπάνιου

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας

Διάστρωση πλακιδίων σε χώρους υγρών διεργασιών σύμφωνα με ETAG 022 Τμήμα 1

Τα υλικά και οι τεχνικές παραγωγής επιφανειών ξηρής δόμησης, συντελούν στη διαμόρφωση υποστρώματος εύκολου και γρήγορου στην εκτέλεση εργασιών, γεγονός που συμβάλλει στην αυξανόμενη δημοτικότητά τους, ακόμη και για περιπτώσεις χρήσης τους σε χώρους υγρών διεργασιών.

Η Sika παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο σύστημα που καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις του προτύπου ETAG-022. Αρχικά, επί του υποστρώματος γίνεται εφαρμογή υγρής, στεγανοποιητικής, έτοιμης για χρήση μεμβράνης, συμβατής με σφραγιστική και στεγανοποιητική ταινία, με στόχο την απόλυτη σφράγιση και στεγανοποίηση αρμών, προσαρμογών, βοηθητικού εξοπλισμού, διεισδύσεων και περιμετρικά του χώρου. Ακολούθως, τα πλακίδια διαστρώνονται με χρήση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων υψηλής ευκαμψίας, με υψηλό περιεχόμενο σε πολυμερή. Η αρμολόγηση πραγματοποιείται με εποξειδικό αρμόστοκο υψηλών μηχανικών αντοχών και αντοχής σε απότριψη, διαθέσιμο σε ευρείες χρωματικές επιλογές. Τελικά το σύστημα ολοκληρώνεται με υψηλής απόδοσης, αντιμυκητικό, ελαστικό σφραγιστικό για διαστολικούς και κατασκευαστικούς αρμούς.

SikaCeram®-260 StarFlex
Προσαρμόσιμης συνεκτικότητας & υψηλής ευκαμψίας κόλλα πλακιδίων πολλαπλών εφαρμογών, με μειωμένη παραγωγή σκόνης και ελαφροβαρή αδρανή

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που δείχνει πως να πετύχετε το σύστημα διάστρωσης πλακιδίων σε χώρους υγρών διεργασιών σύμφωνα με ETAG 022 Τμήμα 1

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο σχετικά με την εφαρμογή της στεγανοποιητικής ταινίας Sika SealTape® F
Διάστρωση πλακιδίων σε χώρους υγρών διεργασιών σύμφωνα με ETAG 022 Τμήμα 2

Σε συγκεκριμένους χώρους, οι υδρατμοί που προέρχονται από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, πρέπει να παραμένουν εκτός δομής (π.χ. ξύλο). Μερικές φορές επίσης, η κατασκευαστική διαδικασία του χώρου υγρών διεργασιών πρέπει να είναι σύντομη. Για αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η χρήση μεμβράνης Sika αποτελεί την πλέον κατάλληλη λύση, προσφέροντας ένα υπόστρωμα αδιαπέραστο από ατμούς και τη δυνατότητα διάστρωσης πλακιδίων μία ώρα μετά τη στεγανοποίηση του χώρου (σε απορροφητικά υποστρώματα).

Η Sika παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο σύστημα που καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις του προτύπου ETAG-022. Αρχικά, εφαρμόζεται στεγανοποιητικό συγκολλητικό για επικόλληση της μεμβράνης επί του υποστρώματος και χρήση στεγανοποιητικής ταινίας για στεγανοποίηση και σφράγιση αρμών, προσαρμογών, βοηθητικού  εξοπλισμού, διεισδύσεων και περιμετρικά του χώρου. Ακολούθως, τα πλακίδια διαστρώνονται με χρήση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων υψηλής ευκαμψίας, με υψηλό περιεχόμενο σε πολυμερή. Η αρμολόγηση πραγματοποιείται με εποξειδικό αρμόστοκο υψηλών μηχανικών αντοχών και αντοχής σε απότριψη, διαθέσιμο σε ευρείες χρωματικές επιλογές. Τελικά το σύστημα ολοκληρώνεται με υψηλής απόδοσης, αντιμυκητικό, ελαστικό σφραγιστικό για διαστολικούς και κατασκευαστικούς αρμούς.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας

Λύσεις με συστήματα SikaCeram® σε έργα από όλον τον κόσμο

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν