Για την τελική διαμόρφωση & προστασία επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούνται τσιμεντοειδείς επιστρώσεις τροποποιημένες με πολυμερή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή προστασία με πολύ μικρά πάχη υλικού. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2.

Διάταξη συστημικής αντιμετώπισης αποκατάστασης οπλισμένου σκυροδέματος

1. Αντιδιαβρωτική προστασία & γέφυρα πρόσφυσης
Applying Concrete Repair Bonding Primer

Τα προϊόντα αντιδιαβρωτικής προστασίας πολύ συχνά ενεργούν και ως γέφυρες πρόσφυσης μεταξύ της υφιστάμενης κατασκευής σκυροδέματος και του χάλυβα με τη νέα στρώση επισκευαστικού κονιάματος, προσφέροντας επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία στον χάλυβα οπλισμού, ειδικά σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη και σε περιβάλλον με παρουσία χλωριόντων. Ο εκτεθειμένος χάλυβας οπλισμού θα πρέπει να προετοιμάζεται κατάλληλα και να προστατεύεται με ειδικό προϊόν, ούτω ώστε να επαυξηθεί συνολικά η αποδοτικότητα της επισκευαστικής διαδικασίας.  

Πλεονεκτήματα:

 • Προϊόντα έτοιμα για χρήση, εύκολα στην εφαρμογή
 • Προσαρμόσιμη συνεκτικότητα
 • Ενεργοί αναστολείς διάβρωσης για επιπλέον προστασία
 • Μπορούν να εφαρμοστούν με το χέρι ή με ψεκασμό  
2. Επισκευαστικό κονίαμα
Application of concrete repair mortar to restore bridge structure

Τα επισκευαστικά κονιάματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για επισκευή του αρχικού προφίλ και της λειτουργίας του κατεστραμμένου στοιχείου σκυροδέματος. Με χρήση τους αποκαθίστανται ατέλειες, βελτιώνεται η εμφάνιση, επανέρχεται η δομητική ακεραιότητα, η ανθεκτικότητα και τελικά η μακροπρόθεσμη καλή λειτουργικότητα της δομής.    

Τα επισκευαστικά κονιάματα Sika είναι κατάλληλα για εργασίες αποκατάστασης αποσαθρωμένου σκυροδέματος, σε κάθε τύπο κατασκευής ή έργου υποδομής, συμπεριλαμβάνοντας κατοικίες, γέφυρες, υπερκατασκευές, κ.α.  

Πλεονεκτήματα:    

 • Εύκολα στην ανάμειξη και την εφαρμογή
 • Προ-ζυγισμένα για σταθερή ποιότητα, προσθήκη μόνο νερού
 • Εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά
 • Εφαρμογή με ψεκασμό ή με το χέρι
 • Τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένα με πολυμερή
3. Κονίαμα φινιρίσματος & σφράγισης πορώδους
Application of concrete repair mortar to restore balcony structure

Όταν το σκυρόδεμα πρέπει να εξομαλυνθεί ή να επικαλυφθεί με βαφή, απαιτείται η εφαρμογή ειδικών προϊόντων εξομάλυνσης του επιφανειακού πορώδους και των εξάρσεων. Τα κονιάματα φινιρίσματος & εξομάλυνσης Sika εφαρμόζονται σε λεπτά πάχη, για αποκατάσταση μικρής έκτασης ατελειών, όπως πόρων, οπών, κ.τ.λ.  

Πλεονεκτήματα

 • Εύκολα στην ανάμειξη και την εφαρμογή
 • Προ-ζυγισμένα για σταθερή ποιότητα, απλά προσθέστε νερό
 • Μπορούν να επικαλυφθούν με προστατευτικές επιστρώσεις Sika
 • Εφαρμοζόμενα με ψεκασμό ή με μυστρί
4. Προστασία σκυροδέματος
Application of Sikacryl concrete protection system on a residential building

Οι πλέον κοινές αιτίες βλάβης του χάλυβα οπλισμού προκαλούνται από ενανθράκωση ή διείσδυση χλωριόντων. Η κατανόηση της βασικής αιτίας της διάβρωσης του χάλυβα καθορίζει την πιο αποτελεσματική στρατηγική επισκευής και προστασίας.

Η Sika παρέχει μια πλήρη γκάμα προστατευτικών βαφών, με αποδεδειγμένη δράση.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: