Οι τεχνολογίες των αναστολέων διάβρωσης έχουν ως σκοπό με τη δράση τους τόσο να καθυστερούν την έναρξη, όσο και να περιορίζουν το ρυθμό εξέλιξης της διάβρωσης του χάλυβα. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται τόσο ως πρόσθετα σε μορφή σκόνης σε κονιάματα προστασίας του χαλύβδινου οπλισμού, τεχνολογίας Sika MonoTop®, ή SikaTop® Armatec®, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - Μέρος 7, όσο και σαν αμιγώς υγρά διαλύματα, τεχνολογίας Sika® FerroGard®, τα οποία διεισδύουν στο σκυρόδεμα χωρίς την καθαίρεσή του και προστατεύουν τον οπλισμό δημιουργώντας μια προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα.
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: