Σφραγίσεις Ρωγμών και Αρμών

Σφραγιστικά Ρωγμών και Αρμών

Σφραγιστικά Ρωγμών και Αρμών

Για τη σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών πολύ μικρής κινητικότητας, τα ακρυλικής βάσης σφραγιστικά είναι τα καταλληλότερα, καθώς η απόλυτη συμβατότητά τους με τις τελικές επιστρώσεις φινιρίσματος των τοιχοποιιών, διασφαλίζει σταθερότητα κατά το χρωματισμό τους. Για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε εφαρμογές με ασφαλτόπανα, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης σφράγισης αρμών/ρωγμών σε νωπό υπόστρωμα λόγω βροχής/διαρροής, το ασφαλτικής βάσης σφραγιστικό BlackSeal, αποτελεί την κατάλληλη λύση.