Οι μεμβράνες στεγανοποίησης προστατεύουν τις κατασκευές σκυροδέματος ακόμα και υπό συνθήκες έντονης καταπόνησης και επιθετικών μέσων. Οι μεμβράνες Sikaplan®, βάσεως PVC ή FΡΟ (πολυολεφίνης), είναι σχεδιασμένες για μακροχρόνια αντοχή και εύκολη εφαρμογή. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα συστήματα για απλές έως και πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές. Το σύστημα SikaProof® αποτελεί σύστημα ειδικής μεμβράνης, που ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα της κατασκευής, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.
Οι συνθετικές μεμβράνες αποτελούν μία δημοφιλή μέθοδο στεγανοποίησης, καθώς σχεδιάζονται για να ανθίστανται σε μακροπρόθεσμη καταπόνηση και τάσεις προερχόμενες από:  

Υψηλή πίεση νερού
Επιθετικά χημικά που μπορεί να εμπεριέχονται στο νερό του υπεδάφους (θειικά και χλωριούχα)
Άνισες στατικές δυνάμεις λόγω καθιζήσεων
Σεισμική δραστηριότητα

Applying sprayed concrete at Argessa Hydropower Plant, Oberems, Switzerland

Συστήματα συνθετικών μεμβρανών Sikaplan® για υπόγεια έργα

Τα συστήματα εύκαμπτων συνθετικών μεμβρανών προσφέρουν το μέγιστο επίπεδο προστασίας για κάθε τύπο υπόγειας κατασκευής. Τα συστήματα χαλαρής διάστρωσης μεμβρανών Sikaplan® βάσεως PVC και TPO είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν μέγιστη ανθεκτικότητα και μπορούν να προσαρμοστούν είτε σε σύστημα μονής μεμβράνης, μέχρι σύστημα διπλής μεμβράνης με διαμερισματοποίηση, με στόχο την ικανοποίηση των μέγιστων δυνατών απαιτήσεων.

  
  

Σύστημα αυτοεπικολλούμενης μεμβράνης Sikaproof® A+ για υπόγειες κατασκευές

Η SikaProof® αποτελεί σύστημα πλήρως επικολλούμενης μεμβράνης βάσης TPO, για υψηλό επίπεδο στεγανότητας και ασφάλεια, βρίσκοντας εφαρμογή κυρίως σε υπόγειες κατασκευές και θεμελιώσεις.   

  
  

Συστήματα συνθετικών μεμβρανών Sikaplan® για σήραγγες

Μία σήραγγα πρέπει να στεγανοποιείται με συστήματα αποστράγγισης, σύστημα υδροφραγών, ή με σύστημα διπλής μεμβράνης και διαμερισματοποίηση και να ελέγχεται η στεγανότητα με δοκιμή κενού.  Οι συνθετικές μεμβράνες Sikaplan® βάσεως PVC και TPO είναι σχεδιασμένες για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ευκολία εφαρμογής, για να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις. Τα διαθέσιμα βοηθητικά προϊόντα του συστήματος συμπληρώνουν την εφαρμογή, προσφέρουντας λύση ακόμη και για τις πλέον περίπλοκες λεπτομέρειες.

  

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;