Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν ηλεκτροστατικές, αντιστατικές εποξειδικές επιστρώσεις σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις, για περιοχές με κίνδυνο φαινομένου ηλεκτροστατικής εκκένωσης, με απαιτήσεις για χαμηλό ηλεκτροστατικό φορτίο (παραγωγή τάσης σώματος <100V) και αντιστατική επιφάνεια δαπέδου, όπως αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες και χώρους επεξεργασίας, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και συσκευασίας ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κ.τ.λ.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα & συστήματά μας

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;