Για την αποκατάσταση της γεωμετρίας των δομικών μελών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση καλουπιού, απαιτούνται έγχυτα κονιάματα υψηλής ρευστότητας και σταθερής διόγκωσης. Τα προϊόντα της Sika πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 1504-3.

Τσιμεντοειδούς βάσης έγχυτα κονιάματα

Η Sika διαθέτει έγχυτα τσιμεντοειδή κονιάματα, υψηλής ακρίβειας και αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Είναι όλα πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΝ 1504. Στην γκάμα έγχυτων κονιαμάτων υπάρχουν υλικά, αλλά και σύστημα για εφαρμογή σε χυτεύσεις μεγάλου πάχους, το οποίο προσφέρει ασφάλεια χάρις στην προθήκη διαβαθμισμένων αδρανών για μέγιστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στην εφαρμογή.

Εποξειδικά έγχυτα κονιάματα

Ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής, ενδέχεται να απαιτείται χρήση εποξειδικού έγχυτου κονιάματος. Η Sika διαθέτει εποξειδικής βάσης χυτά προϊόντα, πιστοποιημένα σύμφωνα με ΕΝ 1504, με υψηλή ακρίβεια στην εφαρμογή.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: