Εκτεθειμένα Δώματα

Συστήματα Sarnafil: Εκτεθειμένα Δώματα

Συστήματα Μηχανικής Στήριξης

Τα συστήματα μηχανικής στήριξης αποτελούν τα πλέον αποδοτικά συστήματα από πλευράς κόστους και ταχύτητας τοποθέτησης. Ταυτόχρονα, η τοποθέτησή τους είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τα καιρικά φαινόμενα. Οι μεμβράνες Sarnafil που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μηχανικής στήριξης είναι οπλισμένες με ειδικό πολυεστερικό οπλισμό. Η στήριξή τους μπορεί να γίνει είτε σημειακά, χρησιμοποιώντας τα συστήματα Sarnafast, είτε γραμμικά χρησιμοποιώντας συστήματα Sarnabar. Τα συστήματα μηχανικής στήριξης είναι ιδανικά για μεταλλικές κατασκευές μεγάλων διαστάσεων και μικρού βάρους, όπως κέντρα διανομής, supermarket, αποθήκες, κλπ.

Επικολλούμενα Συστήματα

Τα επικολλούμενα συστήματα αποτελούν τη βέλτιστη λύση όταν απαιτείται υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, σχεδιαστική ελευθερία και εφαρμογή σε πολύπλοκου σχήματος δώματα χωρίς διατρήσεις στην επιφάνειά του. Μπορούν να τοποθετηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, όπως σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πολυκατοικίες, κλπ.

Συστήματα Sikaplan: Εκτεθειμένα Δώματα

Συστήματα Μηχανικής Στήριξης

Τα συστήματα μηχανικής στήριξης αποτελούν τα πλέον αποδοτικά συστήματα από πλευράς κόστους και ταχύτητας τοποθέτησης. Ταυτόχρονα, η τοποθέτησή τους είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τα καιρικά φαινόμενα. Οι μεμβράνες Sikaplan που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μηχανικής στήριξης είναι οπλισμένες με ειδικό πολυεστερικό οπλισμό. Η στήριξή τους μπορεί να γίνει είτε σημειακά, χρησιμοποιώντας τα συστήματα Sarnafast, είτε γραμμικά χρησιμοποιώντας συστήματα Sarnabar. Τα συστήματα μηχανικής στήριξης είναι ιδανικά για μεταλλικές κατασκευές μεγάλων διαστάσεων και μικρού βάρους, όπως κέντρα διανομής, supermarket, αποθήκες, κλπ.

Συστήματα Υγρών Μεμβρανών: Εκτεθειμένα Δώματα

Υγρές Μεμβράνες: Τεχνολογία MTC

Τα συστήματα υγρών μεμβρανών που βασίζονται στην τεχνολογία MTC προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:

 • Ψυχρή εφαρμογή χωρίς χρήση φλόγας ή θερμότητας
 • Πλήρη επικόλληση του συστήματα υγρομόνωσης στο υπόστρωμα
 • Σύστημα υγρομόνωσης χωρίς ραφές Σύστημα υγρομόνωσης ανθεκτικό στη βροχή και την υγρασία μόλις δέκα λεπτά μετά την εφαρμογή του
 • Ενός συστατικού προϊόντα (δε χρειάζονται ανάδευση, προσθήκη διαλύτη ή σκληρυντών)
 • Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
 • Είναι ιδανικά για εκτεθειμένα δώματα με μεγάλο αριθμό διεισδύσεων και πολύπλοκες λεπτομέρειες

Υγρές Μεμβράνες

Η Sika προσφέρει μία πλήρη σειρά συστημάτων υγρών μεμβρανών. Τα συστήματα αυτά μπορεί να αποτελούνται από ακρυλικής βάσης μεμβράνες, μεμβράνες βάσεως αρωματικής και αλειφατικής πολυουρεθάνης συμβατικής ωρίμανσης και μεμβράνες πολυουρίας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υγρές μεμβράνες είναι η ψυχρή εφαρμογή χωρίς χρήση φλόγας, η πλήρης επικόλληση στο υπόστρωμα και η απουσία ραφών του συστήματος υγρομόνωσης. Υπάρχουν συστήματα που εφαρμόζονται με ρολό και πιο εξειδικευμένα συστήματα (βάσεως πολυουρεθάνης ή πολυουρίας) που εφαρμόζονται με θερμό ψεκασμό (hot spray).

Ασφαλτικές Μεμβράνες: Εκτεθειμένα Δώματα

Πλαστομερείς Ασφαλτικές Μεμβράνες: Τεχνολογία APP

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση υγρομόνωσης δωμάτων με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Άμεση υγρομόνωση μετά την εφαρμογή
 • Ευκαμψία και διαστασιολογική σταθερότητα
 • Ευκολία εφαρμογής με φλόγιστρο
 • Οι ασφαλτικές μεμβράνες βάσεως ΑPP έχουν σαν βασικό τύπο οπλισμού το μη υφαντό πολυεστέρα. Η διαθέσιμη τελική επιφάνεια για εκτεθειμένες εφαρμογές μπορεί να είναι ψηφίδα ή ειδικά επεξεργασμένο ύφασμα πολυμερών ινών. Οι ασφαλτικές μεμβράνες ΑPP είναι διαθέσιμες σε διαφορετική ποιότητα ανάλογα με το βάρος και την ευκαμψία τους σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ελαστομερείς Ασφαλτικές Μεμβράνες: Τεχνολογία SBS

Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που εφαρμόζονται με φλόγιστρο αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη και οικονομική λύση υγρομόνωσης δωμάτων με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Άμεση υγρομόνωση μετά την εφαρμογή
 • Ευκαμψία και διαστασιολογική σταθερότητα
 • Ευκολία εφαρμογής με φλόγιστρο
 • Οι ασφαλτικές μεμβράνες βάσεως SBS έχουν σαν βασικό τύπο οπλισμού το μη υφαντό πολυεστέρα και παρουσιάζουν αυξημένη ευκαμψία ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η διαθέσιμη τελική επιφάνεια για εκτεθειμένες εφαρμογές είναι ψηφίδα. Οι ασφαλτικές μεμβράνες SBS είναι διαθέσιμες σε διαφορετική ποιότητα ανάλογα με το βάρος.