Ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, η Sika Hellas υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά αθλητές, κοινωνικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις εν γένει που υποστηρίζουν ενέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, αναδεικνύουν μεγαλείο πνεύματος και τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής.