Όταν η Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) χρησιμοποιείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, μπορεί να βελτιστοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την κατασκευή και την λειτουργία του κτιρίου.

The MacLeamy curve

Η καμπύλη MacLeamy που παρουσιάζεται αναπτύχθηκε από τον Patrick MacLeamy, πρόεδρο της HOK (παγκόσμια εταιρεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υπηρεσιών), για να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα της αντικατάστασης μιας παραδοσιακής ροής εργασίας με μια ροή εργασίας BIM. Η επένδυση κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού λεπτομερειών στη ροή εργασίας BIM, επιφέρει μεγαλύτερη επιρροή  στο κόστος και την απόδοση, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους. Εστιάζοντας τις λεπτομέρειες από το αρχικό στάδιο της φάσης σχεδιασμού, η ροή εργασίας BIM μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο, προσπάθεια και πόρους.

Τα οφέλη από τη συνεργασία με το BIM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εύκολος εντοπισμός αστοχιών

Η ομάδα του έργου μπορεί να βρει ασυμφωνίες μεταξύ διαφόρων κλάδων νωρίτερα στο έργο και να αποφύγει την πρόσθετη εργασία αργότερα, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του απαιτούμενου χρόνου. Για παράδειγμα, εάν μια δοκός τέμνεται από έναν αγωγό, θα μπορούσε να παρατηρηθεί στο μοντέλο BIM και να επιλυθεί πριν από την κατασκευή.

Αύξηση της παραγωγικότητας

Καλύτερη συνεργασία, μειωμένες αστοχίες, λιγότερα αιτήματα για πληροφορίες, επικοινωνία με στο εργοτάξιο είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους το BIM επιφέρει πιο παραγωγικές ροές εργασίας. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού BIM επιτρέπουν ταχείες αλλαγές στο σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση δεδομένων στο μοντέλο που μοιράζεται με ολόκληρη την ομάδα του έργου, εξοικονομώντας έτσι χρόνο επικοινωνίας.

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

Παράλληλα με την αυξημένη παραγωγικότητα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους εργασίας και υλικών σε ένα έργο, από τη φάση σχεδιασμού έως την κατασκευή. Καθώς ο σχεδιασμός και η κατασκευή συνδέονται δυναμικά στη ροή εργασίας BIM, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση αλλαγών στο σχεδιασμό αλλά και για την προετοιμασία των σχετικών εντύπων τεκμηρίωσης που απαιτούνται, μειώνεται σημαντικά.

Υψηλότερες αποδόσεις από επενδύσεις (ROI)

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση McGraw-Hill, πάνω από το 80% των χρηστών BIM αναφέρουν θετικές αποδόσεις. Μετά την αρχική επένδυση και την ενσωμάτωση της ροής εργασίας BIM, οι περισσότερες ομάδες έργων παρατηρούν μειωμένο κόστος αλλαγής σχεδιασμού, λιγότερο χρόνο για τη διαχείριση αιτημάτων πληροφοριών κατά την φάση της κατασκευής και ως αποτέλεσμα βελτιστοποιημένη δυνατότητα κερδοφορίας.

Κερδίστε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Το BIM παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση από μηχανικούς, ιδιοκτήτες και υπηρεσίες. Επομένως, για την παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες, απαιτείται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι πελάτες σας θα χαρούν να ακούσουν με ποιο τρόπο μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα συνεργαζόμενοι μαζί σας.

Ομαλότερες Παραδόσεις

Λεπτομερή δεδομένα για κάθε πτυχή του κτιρίου περιλαμβάνονται στο μοντέλο BIM. Ως εκ τούτου, είναι μια πραγματική ψηφιακή αναπαράσταση του κτιρίου, η οποία μπορεί να παραχωρηθεί στον ιδιοκτήτη του κτιρίου για ευκολότερη μακροχρόνια λειτουργία, συντήρηση και επισκευή.