2018
Άμφισσα, Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Το σπίτι του οπλαρχηγού Πανουργιά στην Άμφισσα χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα που ακολουθεί τη λαϊκή αρχιτεκτονική της περιοχής. Αποτελείται από μία κύρια διώροφη οικοδομή και από μία προσθήκη κατ΄επέκταση στον όροφο με συνολικό εμβαδό 286,84m2 ενώ το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται είναι 1.034,27m2. Λόγω της προβληματικής του κατάστασης και μετά από ένταξή του στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ υπήρξε πρόβλεψη αποκατάστασής του, αλλά και μετατροπής του σε Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης. Οι παρεμβάσεις για την επανάχρηση της οικίας έπρεπε να γίνουν με το σκεπτικό της νέας της χρήσης ενώ βασική μέριμνα έπρεπε να ληφθεί για την εναρμόνησή της στο φυσικό περιβάλλον διατηρώντας, στο βαθμό που ήταν εφικτό, τα πρωταρχικά στοιχεία της κατασκευής της.

Απαιτήσεις Έργου

Το κτίσμα είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, με τον τύπο της λιθοδομής νααποτελεί μία από αυτές (αργολιθοδομή). Η αποκατάσταση του κτιρίου έπρεπε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθούν όλα τα χρονικά μέρη του κτιρίου και να μην αλλοιωθεί τίποτα από τα στοιχεία του. Οι παρεμβάσεις για την επανάχρησή του έπρεπε να γίνουν με τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τη νέα χρήση και την απαιτούμενη λειτουργικότητα ως κέντρο ιστορικής ενημέρωσης, καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού στατικών και σεισμικών φορτίων και με την ικανότητα αντοχής που προβλέπονται στους νέους κανονισμούς, χωρίς να αλλοιώνουν το χαρακτήρα του κτίσματος.

Η λύση της SIKA

Οι απαιτήσεις αποκατάστασης ικανοποιήθηκαν με την ένταξη των σύγχρονων αναγκών στο παραδοσιακό κέλυφος με ενίσχυση του φέροντος οργανισμού (μέθοδο ανόργανης μήτρας - στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί σε ελάχιστες κατασκευές και σε πολύ μικρότερη κλίμακα) και με χρήση ίδιων υλικών που προέρχονται από την περιοχή ώστε το κτίσμα να εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικό του περιβάλλον και να εμπεριέχει όσο είναι εφικτό την σοφία και την αλήθεια της αρχικής κατασκευής του. Το ολοκληρωμένο σύστημα ενίσχυσης & σεισμικής αναβάθμισης τοιχοποιίας της Sika έδωσε νέα πνοή στο κτίσμα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της όσο το δυνατόν πιο συμβατής επέμβασης στο φέροντα οργανισμό.

Το σύστημα της Sika αποτελείται από το 1-συστατικού κονίαμα SikaMonoTop®-722 Mur, με ιδιαίτερα καλή εργασιμότητα και θιξοτροπία, σύμφωνο με το ΕΝ 998-1 (GP) και ΕΝ 998-2 (Μ20) για εφαρμογές σε τοιχοποιίες. Στο κονίαμα ενσωματώνεται το ειδικό υαλόπλεγμα SikaWrap®-350 G Grid, ανθεκτικό σε αλκάλια και με υψηλή εφελκυστική αντοχή και προς τις 2 διευθύνσεις. Τα ειδικά κορδόνια από ίνες άνθρακα SikaWrap® FX-50 C χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμος για την αγκύρωση του συστήματος στο υπόστρωμα. Η μελέτη προέβλεπε διπλή στρώση του συστήματος στο κάτω μέρος (ισόγειο) καιμονή στο άνω (άνω όροφος). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι ρητίνες Sikadur ® -52 LP και Sika ® Anchorfix-3+.

 
Συμμετέχοντες στο έργο:

Ιδιοκτήτης
Δήμος Δελφών

Συνεργείο Εφαρμογής
ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα
 
 

Προϊόντα & συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν

Σύστημα ενίσχυσης τοιχοποιίας

Sika MonoTop®-722 Mur
SikaWrap®-350 G Grid
SikaWrap® FX-50 C
Sikadur®-52 LP
Sika® AnchorFix®-3+

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: