Η βιομηχανία επεξεργασίας νερού είναι ζωτικής σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία μας, καθώς το νερό αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Οι μονάδες επεξεργασίας νερού συλλέγουν, επεξεργάζονται και παραδίδουν νερό στους τελικούς χρήστες για οικιακή, βιομηχανική η αρδευτική χρήση. Από την άλλη, οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων συλλέγουν, απομακρύνουν και επεξεργάζονται τα λύματα που παράγονται σε καθημερινή βάση.

Η χρήση του νερού έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι η παγκόσμια ετήσια ανάπτυξη της αγοράς υποδομών ύδρευσης είναι 5-6%, ενώ πολλές υπάρχουσες υποδομές νερού ανακαινίζονται για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της.

Η παγκόσμια αγορά για μονάδες επεξεργασίας νερού αυξάνεται 5-6% ετησίως και
10%
σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα
80%
των λυμάτων παραμένουν ακόμη και σήμερα ακατέργαστα.¹
Στην Ευρώπη, αναλογεί κατά μέσο όρο
7.3
μέτρα δημόσιας αποχέτευσης ανά κάτοικο.²
Εκτιμάτε ότι
4.2 δις
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό το 2020.³

Εγκαταστάσεις Πόσιμου Νερού ανά 'Ηπειρο

Pie chart graphic showing breakdown of drinking water facilities by region
Η Sika ήταν παρούσα σε έργα υποδομής ύδρευσης
σε
όλες τις Ηπείρους (εκτός τις ανταρκτικής)
Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν περίπου
60,000
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, από τις οποίες οι περίπου 25.000 βρίσκονται στην Ευρώπη.4
Μόνο στις ΗΠΑ,
23 δις
λίτρα νερού διαρρέουν καθημερινά.¹

Εμπιστευτείτε τα προϊόντα μας!

La Wantzenau waste water treatment plant refurbishment in Strasbourg, France drone photo birds eye view

Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για καθαρό νερό, την πρόκληση έλλειψης νερού λόγω κλιματικής κρίσης και της παγκόσμιας ρύπανσης των υδάτων, έχουν εφαρμοστεί αυστηροί κανονισμοί και πρότυπα για τις μονάδες επεξεργασίας νερού σε όλων τον κόσμο. 

Η Sika διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και συστημάτων για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εργολάβων σε μονάδων επεξεργασίας νερού & λυμάτων.
Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν σε κάθε είδους έργο -είτε πρόκειται για νέα κατασκευή, είτε πρόκειται για αναπαλαίωση, προτείνοντας τις πιο βέλτιστες ιδέες στεγανοποίησης, λεπτομερή σχεδιασμό, σχέδια CAD και τεχνική υποστήριξη για επιτυχή εγκατάσταση και ολοκλήρωση οποιασδήποτε κατασκευαστικής πρόκλησης και ανάγκης.

Συστήματα & προϊόντα Sika για τη βιομηχανία νερού

World Map Light Grey

Σε όλα τα έργα η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχώς ολοκληρωμένων εφαρμογών των προϊόντων μας - όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως-, και μέσα από πολυετή τεχνική κατάρτιση & υποστήριξη τόσο στα μικρά όσο και στα μεγαλύτερα εργοτάξια είμαστε στην θέση να παρέχουμε και στο δικό σας έργο:

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης