Η νέα γενιά εποξειδικών ρητινών Sikadur® αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα των προσπαθειών και της δέσμευσής μας για έρευνα και ανάπτυξη πιο αποδοτικών & βιώσιμων λύσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Sikadur®-31+ 

ΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΜEΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 • Διπλή σήμανση CE για δομητική συγκόλληση και επισκευή σκυροδέματος
 • Ανώτερη απόδοση πρόσφυσης σε διάφορα υποστρώματα
 • Μεγαλύτερος ανοιχτός χρόνος και διάρκεια ζωής στο δοχείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

 • Πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών και χαμηλή οσμή
 • Κατάλληλο για επαγγελματίες και ιδιώτες
 • Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου LEED v4
εποξειδική ριτίνη

Sikadur®-32+ 

ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, EΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

  

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Διπλή σήμανση CE για δομητική συγκόλληση & αγκύρωση ράβδων οπλισμού
 • Κατάλληλο για επαγγελματίες και ιδιώτες, με βελτιωμένη σήμανση EHS (Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια)
 • Υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά
 • Κατάλληλο για ξηρές και νωπές επιφάνειες σκυροδέματος
 • Κατάλληλο ως αστάρι σε έγχυτα κονιάματα βάσεως PU και σε εφαρμογές σιδηροτροχιών
 • Εύκολο στην εφαρμογή
εποξειδική ριτίνη